NRK Meny
Normal

Få innblikk i hvordan en katastrofeøvelse utspiller seg

Koordinering og samtrening er viktig for nødetatene og deres sivile og militære samarbeidspartnere. Onsdag var det katastrofeøvelse på flyplassen på Evenes.

Katastrofeøvelse Evenes

Her blir en markør tatt vare på under øvelsen. Markører var fra Stangnes videregående skole.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Nødetatene, Heimevernet og Sivilforsvaret fikk øve seg på en stor katastrofe, der et fly med flere passasjerer styrter på rullebanen på Evenes.

– Jeg vet ut fra tidligere erfaringer at det som jobbes med her er viktig. Jo mer vi øver, jo bedre blir vi, sier Knut Holen som er lensmann i Skånland, Evenes og Tjeldsund.

Under øvelsen skal blant annet brann, skadde og media håndteres. Hvordan etatene løser oppgavene blir nøye observert for senere evaluering.

– Det ser bra ut, og foreløpig er vi fornøyde, sa øvingsleder Viktor Aronsen under øvelsen.

Koordingering og samtrening er viktig for nødetatene og deres sivile og militære samarbeidspartnerne. 
Særlig i den omstillingsprosessen som politiet og de andre nødetatene i nord er midt oppe i.

Foto: Nils Mehren/NRK.

– Vi er godt rustet

Flyplassen på Evenes ligger i skjæringspunktet mellom Troms og Nordland i det som skal bli to nye politidistrikt. Regionen forholder seg også til to akuttmedisinske sentraler, Bodø og Tromsø, samt at de andre etatene er organisert på annet vis.

– Vi forholder oss til strukturene som foreligger nå. Vi øver på hva som kan skje på en flyplass til enhver tid i et veldig godt samarbeid med våre partnere. Vi har alt utstyr og mannskap som vi trenger, så jeg vil si at vi er godt rustet, sier lufthavnsjef på Evenes, Eirik Bergstedt.