Få forskningssøknader fra nord

Nordnorske bedrifter er fremdeles for dårlige til å søke forsknings og utviklingmidler. Mens sørnorske bedrifter har levert 250 søknader, har det kun kommet inn 2-5 søknader fra nord. Det er til hinder for utvikling av bedrifter i landsdelen, sier Siri Jakobsen ved Nord Universitet, som mener nordnorske bedriftseiere er for dårlige på å skrive søknader til prosjektstøtte.