Europarådet frykter for kvensk

Europarådet anbefaler strakstiltak for å hindre at det kvenske språket blir utryddet. Norske kveners forbund mener opplæringsloven må endres. Kvensk regnes som et av de mest utrydningstruede språkene i Europa, og det anslås at kun et par tusen mennesker praktiserer det. Brorparten av dem er bosatt i Troms og Finnmark, skriver Klassekampen.