NRK Meny
Normal

Bråk om plan for nasjonalhavna i Breivika

Kraftig kritikk av Tromsø havn som vil legge en firefelts vei gjennom næringsområdet i Breivika

Det var under behandlingen av reguleringsplan for nasjonalhavna i Breivika i går at kritikken mot den planlagte firefelts vegen kom. Veien skal gå på nedsiden av Stakkevollvegen fra Gimle og forbi Isrenna.

Drepende for næringslivet

Denne vegen er bare til glede for Tromsø Havn, og den er drepende for det næringslivet som får den tvers gjennom gårdsplassen, sier Tore Egil Sandnes fra Fremskrittspartiet.

Han får støtte fra Høyres Gunnar Pedersen, som ville ha utredet hva det kommer til å koste å legge gjennomfartsvegen nedsenket, under Stakkevollvegen. Dermed unngår man at de fire, fem store næringsdrivende i området får nedkortet arealet de har til egen drift og kundeparkering, sier Pedersen

Del av nasjonal transportplan

Kommunalsjef Irene Valstad Simonsen sier at havna i Breivika defineres som nasjonalhavn. Dermed vil denne vegen få status som riksveg, og bli betalt over statsbudsjettet. Den firefelts traséen legges slik for at ikke boligområdene ovenfor Stakkevollvegen skal sjeneres av støy og støv.

Tromsøalliansen, som utgjør flertallet, støttet rådmannens innstilling, men presiserer at de vil ha et samarbeid med nærngslivet og Tromsø Havn.

-Det er glemt når arbeidet er i gang, sier Tor Egil Sandnes.

Samarbeid med næringslivet.

Planutvalget ledes av Eduardo da Silva fra Arbeiderpartiet. Han sier at forandringene i Breivika ikke vil skje over natta, og at Arbeiderpartiet vil stå på for å hjelpe de næringsdrivende i området med relokalisering til andre tomter.