Her aksjonerer bøndene i nord

Frustrerte bønder markerte sin misnøye med landbruksoppgjøret.

bønder aksjonerer i Harstad

Her aksjonerer bøndene i Harstad.

Foto: Nils Mehren / NRK

Torsdag Aksjonerte bønder i Sør-Troms i Harstad. Traktorrekka kjørte fra sentrum av Harstad til Kanebogen.

De siste dagene har bønder i hele Norge aksjonert etter at det ble brudd i jordbruksforhandlingene på tirsdag.

Se video fra aksjonen i Harstad:

Bøndene protesterte.

Mens bøndene krevde Bøndene krev 1.500 millioner kroner i oppgjøret, var tilbudet fra staten bare oppe i 250 millioner da forhandlingene ble brutt.

Onsdag kjørte bønder fra Balsfjord, Kvaløya og Nordreisa sine traktorer inn til Tromsø i protest.

– Viljen til å komme næringa i møte er liten. Ikke på 20 år har viljen vært så liten. De små jordbrukene vil rammes og gjennomsnittsbruket blir for lite, sier leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes til NRK.

Bønder

Fra makeringen i Nord-Troms.

Foto: Chris Dybvad/Nordreisa Bonde- og Småbrukarlag

Det var også traktorkolonne fra Sørkjosen til Storslett. Og det ble også holdt appeller i sentrum av Storslett.

Bøndene aksjonerte også ved anleggene til Tine og Nortura der de sperret utkjøringene.

Aksjon

Harstad.

Foto: Martin Mortensen / NRK