Barn forgriper seg seksuelt på barn

74 overgrep de siste fire årene.

Krisesenteret i Oslo
Foto: Fawad Ashraf / NRK

30 prosent av alle seksuelle overgrep i Norge blir gjort av barn - og mot barn.

En mor forteller til NRK om sin seks år gamle sønn.

- Mitt barn startet skoledagen med å gå samme skolevei som overgriperen, gå hele dagen på skolen med overgriperen for så å gå samme skolevei hjem som overgriperen, forteller kvinnen.

- Vi har vært helt alene. Ingen har tatt tak i oss som familie når vi har trengt hjelp.

 

- Mange barn trenger hjelp

I to år etter overgrepet måtte sønnen hennes gå på samme skole som overgriper. Saken kommer ikke opp i domstolene, og foreldrene får derfor store deler av ansvaret. Nå krever daglig leder ved støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Lene Sivertsen, at noe blir gjort.

- Jeg synes det er på tide at departementet tar mer ansvar og hjelper skoler og barnehager. Det går veldig mange barn rundt i skoler og barnehager som ikke får hjelp fordi de voksne ikke ser, sier Sivertsen.

Mangler statistikk

Det er nemlig ikke slik at skolene blir varslet i slike tilfeller. Mange ganger kommer det aldri ut. Kun i Nord-Norge fører man statistikk over slike saker. Og her er tilfellene mange, sier Aud Karin Bjørn, som er leder ved ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyging.

- Fra 2003 til 2006 har vi 74 saker.

Hun mener at Nord-Norge ikke er enestående, og at langt flere slike saker ville blitt avdekket om andre deler av landet også hadde ført statistikk.

Det har ikke lyktes NRK å få kommentarer fra barne- og likestillingsdepartementet.

Hør radioinnslag: Overgrep mot barn

 

 

  Se TV-innslag fra NRK Nordnytt