Ap i strupen på Frp i fiskeripolitikken

Fiskeripolitisk talskvinne i Troms Ap, Kari-Anne Opsal, er skuffet over at Frp i Nord-Norge er tause om pliktordningen for trålerne under partiets landsmøte i helga.

Røkke-tråler

Illustrasjonsfoto: Røkke-tråleren E. Arctander losser fisk ved Aker Seafoods anlegg i Mehamn i Finnmark.

Foto: Brennpunkt / NRK

I mars ble det klart at Høyre og Frp-regjeringen vil avvikle pliktsystemet for industrieide torsketrålere i Nord-Norge. – Vi mener at dette er den viktigste saken for de tre nordnorske fylkene akkurat nå, sier Opsal. Hun viser til at forslaget fra fiskeriminister Per Sandberg om å kutte i leveringsplikten fra trålerne, ble møtt med massiv protest.

Opsal og Myrseth

Fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Kari-Anne Opsal kritiserer Frps fiskeripolitikk.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Fisken i nord må gi ringvirkninger i nord, pliktordningen må forsterkes og forbedres framfor å fjernes, sier hun.

– Høyre og Frp kutter båndet mellom trålerne og industrien på land. Det skaper usikker råstofftilførsel og svekker arbeidsplassene til vanlige folk. Tilbake tilbyr de småfisk og småpenger som erstatning. Det er ikke fremtidsrettet og skaper ikke trygghet langs hele kysten, sier Opsal.

– Pliktsystemet hører hjemme på søppelhaugen

Statssekretær i Fiskeridepartementet, Ronny Berg (Frp) fra Alta har lite

Varaordfører Ronny Berg (Frp)

Leveringsplikten for trålerne hører hjemme på søppelhaugen, mener statssekretær i Fiskeridepartementet, Ronny Berg.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

til overs for Kari-Anne Opsals kritikk. Han hevder at å kvitte seg med leveringsplikten for trålerne og gi deler av kvoten til kystfiskerne vil gi mer lønnsomhet for landanleggene.

Opsal på sin side er lite fornøyd med det svaret.

– Jeg forventer at Per Willy Amundsen og de andre nordnorske delegatene står opp for landsdelen, slik at folk og kystsamfunn fortsatt skal kunne leve av fisken, sier Opsa. Hun har selv vært politisk rådgiver i Fiskeridepartementet.

Statssekretær, Ronny Berg avviser kritikken.

– Jeg var sjøl på talerstolen i går under den politiske debatten og talte varmt om fiskeripolitikk, sier han. – Der sa jeg blant annet at dagens pliktsystem hører hjemme på søppelhaugen, sammen med en rekke andre ordninger,

– Det er ordninger vil vi ha forenkla, sier Ronny Berg fra landsmøtesalen til Frp.

Utvikling, ikke avvikling

Arbeiderpartiet hevder også at de er for å skape en fiskeindustri for fremtiden med forenkla regelverk.

– Arbeiderpartiet vil satse fremtidsrettet på naturressursene som vi eier i fellesskap, ikke avvikle, selge eller privatisere dem. Å kutte linjen mellom hav og land, slik regjeringen ønsker, er feil svar. Det bryter prinsippet om at industri som gis adgang til å eie trålere faktisk driver industri basert på, sier hun.

Men hvordan vil Ap modernisere regelverket, deres selv innrømmer at det ikke fungerer godt nok?

– Det blir fryktelig teknisk, men vi vil gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel og ubyråkratisk, blant annet ved å utvide kontrollperioden og forenkle definisjonen av bearbeiding. Vi må åpne for økt fleksibilitet mellom anlegg. Frata trålere som ikke oppfyller pliktene sine kvoter, og tildele kvotene til fartøy som vil inngå forpliktende avtaler med tilgodesette kystsamfunn, sier Kari-Anne Opsal.