NRK Meny
Normal

Ymber-ansatte frykter for jobbene sine

Det er bråk og økende motstand til planen om fusjon mellom kraftselskapet Ymber og Troms Kraft.

Ymber Sørkjosen

Flere av eierne og de ansatte i Ymber frykter for arbeidsplassene i Nord-Troms.

Foto: Trygve Hongset / NRK

Flere av eierne og de ansatte i Ymber frykter for arbeidsplassene i Nord-Troms. Ledelsen i de to selskapene sier begge bedriftene styrkes av å slå seg sammen.

– Det vi frykter er at mange av kompetansearbeidsplassene som er i Ymber kan forsvinne. Jeg vil si at det er så godt som full støtte blant ansatte med den frykten vi har for dette, sier Geir Holmtun, tillitsvalgt i EL & IT Forbundet.

Ymber i Sørkjosen i Troms er et veldrevet selskap som betaler utbytte til eierne. Datterselskapet 3 net har foretatt full bredbåndutbygging i Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kautokeino.

Det er bråk og økende motstand til planen om fusjon mellom kraftselskapet Ymber og Troms Kraft. Flere av eierne og de ansatte i Ymber frykter for arbeidsplassene i Nord-Troms. Ledelsen i de to selskapene sier begge bedriftene styrkes av å slå seg sammen.

– Frykter for arvesølvet Ymber.

– Det betyr jo alt. Det er det som gjør at Kåfjord er skeptisk til avtalen, og jeg har et formannskap i ryggen som sier at dette skal vi holde oss lunken til, sier fungerende ordfører i Kåfjord, Svein Leros.

Konsernsjefen i Troms Kraft og ledelsen i Ymber sier fusjonen vil gjøre begge selskapene mer robuste. Alle kraftverkene skal styres fra Sørkjosen, mens linjeselskapene skal ledes fra Tromsø.

– Den aksjonæravtalen som vi har fremforhandlet, den har Troms Kraft gått veldig langt i å garantere for virksomhet i Nordreisa og sikre et betydelig antall arbeidsplasser. Jeg kan ikke se at de ansatte har noe å frykte, sier administrerende direktør i Ymber, Erling Martinsen.

– Redde for at overskuddet går til Troms Kraft

Tre av eierkommunene Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord biter ikke på det. Også i Nordreisa er det uro.

– I Senterpartiet er vi redde for at overskuddet i Ymber kommer til å gå til å dekke underskuddet i Troms Kraft, sier Olaf Skogmo i Nordreisa Senterparti.

– Ymber sine kunder vil få redusert nettleien med 25 millioner kroner årlig fremover. For en husholdningskunde utgjør det 3000 kroner per år, sier administrerende direktør i Ymber, Erling Martinsen.

Fungerende ordfører i Kåfjord, Svein Leros, mener de kan stoppe fusjonen.

– Etter vedtektene som sier at det skal være to tredjedelsflertall for fusjonen, så kan vi det ja, sier fungerende ordfører, Svein Leros.