– To og et halvt år for overgrep er for strengt

Forsvareren ber om mildere straff for overgrepsdømt 70-åring.

Nord-Troms Tingrett

En 70 år gammel mann har anket en overgrepsdom, og saken var i dag oppe i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

Forsvareren til en 70 år gammel mann sa i Hålogland lagmannsrett i dag at to og et halvt års fengsel for gjentatte alvorlige overgrep mot en ung gutt er for streng straff.

70-åringen fra Øst-Finnmark har tilstått gjentatte tilfeller av seksuell omgang med en ung gutt over en periode på fire år, fra gutten var 12 år gammel.

– Bør slippe soning

Den domfelte karakteriseres som lettere utviklingshemmet, og det er tvil om han forstår rekkevidden av det han har gjort.

Blant annet dette må få konsekvenser for straffen, mener forsvarer Joar Rushfeldt.

– Jeg ser for meg at den totale straffen bør settes noe ned. Om mulig bør den delen som må sones, altså den ubetingede delen, settes helt bort eller settes vesentlig mindre enn det som er i dag, hvor det står at han skal sone 1,5 år, sier Rushfeldt.

Mannen er strafferettslig tilregnelig, til tross for en diagnose som psykisk utviklingshemmet, sa forsvarer Jonar Rushfeldt i tingretten i oktober.

Ber om at anken forkastes

– Min begrunnelse for det overfor lagmannsretten vil være at man ikke i tingretten har tatt hensyn til de personlige forholdene til domfeltene, og det faktum at han har erkjent et omfattende overgrep fra første avhør hos politiet, fortsetter Rushfeldt.

Aktoratet, som fikk fullt gjennomslag i tingretten, står på sitt og mener at den utmålte straffen er riktig og rettferdig.

– Tingretten avsa en dom i hendhold til min påstand, og den mener vi er riktig. Vi vil be om at anken forkastes, sier aktor Torstein Lindquister.