– Katastrofe for sjøfuglbestanden

Fuglekikkere og reiselivsnæring frykter at olje og gassvirksomhet utenfor Hornøya i Vardø kan true hundretusenvis av sjøfugl.

Lomvi

På Hornøya finnes blant annet store mengder lomvi. Ornitologer mener disse vil bli rammet av oljevirksomhet nært øya.

Foto: Bård Wormdal

Olje- og energidepartementet vil utrede de østlige delene av Barentshavet sør for 74. breddegard og vest for avgrensningslinjen – områder som ikke er tilgjengelig for petroleumsvirksomhet i dag.

– Olje- og energidepartementet foreslår en konsekvensutredning av områder som ligger altfor nær områder der millioner av sjeldne fugler hekker, mener Tormod Amundsen.

– Unikt område

Amundsen er arkitekt og tilrettelegger for fugleturisme på Varangerhalvøya, og hevder at et utslipp vil få uopprettelige konsekvenser.

– Det vil jo være katastrofalt for Varanger sin del. Bare på Hornøya har man 100 000 fugler, men det er ikke bare disse som er viktige. Man har jo faktisk betydelige deler av den russiske bestanden også, for eksempel polarlomvi som hver eneste vår ligger ute på fjorden her. Da snakker vi om hundretusenvis av fugler, enorme mengder.

– Ytre Varangerfjord er et unikt område i verdenssammenheng, det er Norges eneste internasjonalt kjente fuglelokalitet, fastslår Amundsen.

Hornøya

Olje- og energidepartementet vil utrede områder nært Hornøya for oljevirksomhet.

Foto: Rob Barrett

Fremtidige funn

Enn så lenge er fuglekikkermagneten uberørt av den planlagte olje- og gassvirksomheten i området.

Nå som Norge og Russland er enig om en grenselinje er et viktig hinder for leting borte.

Sammen med Lofoten og Vesterålen regnes Barentshavet som de områdene der de store fremtidige funn kan gjøres på norsk sokkel.

Men Barentshavet er værhardt og fullt av torsk og viktige sjøfuglbestander. En produksjon vil tidligst skje i 2025.

– Den må legges mye lengre til havs enn det som planlegges nå, mener Amundsen.

Rødlistede arter

Han mener Hornøya og naboøya Reinøya er helt unike.

– Der er praktærfugl og stellerand – en globalt truet art som Norge har et særdeles stort ansvar for. Vi har lomvi som står på den norske rødlista som kritisk truet, det samme med krykkje.

– Det viktige her er jo at vi i Øst-Finnmark har veldig gode bestander av disse artene. Det er her disse artene har en bastion.

Krykkje

Den rødlistede måkearten krykkje er blant fuglene som hekker på Hornøya.

Foto: Mikkel Horn Jernsletten

Bekymret

I Varanger satser turistbedrifter stadig mer på fugleturisme.

Det er det arktiske og uberørte som trekker tusenvis av fugleinteresserte hit årlig.

Derfor er daglig leder Kate Utsi i Destinasjon Varanger bekymret over olje- og energidepartementets planer.

– Hornøya er jo en av diamantene i Varanger blant fuglekikkere, og er også en av de få stedene i landet der mange av de truede sjøfuglbestandene ikke har negativ utvikling. Så å skulle risikere det er ikke noe jeg ser veldig positivt på.

– Grunnen til at sjøfuglbestanden holder seg såpass godt er jo også på grunn av de rike ressursene som er i havet. Jeg vil jo tro at også fiskebestanden er i fare ved oljevirksomhet i Barentshavet.

– Olje er fremtiden

Lasse Haughom

Vardø-ordfører Lasse Haughom tror ikke fuglelivet vil bli truet av oljevirksomhet.

Foto: Vardø kommune

Ordfører i Vardø, Lasse Haughom, mener oljevirksomhet er fremtiden.

– Jeg kan aldri tenke meg at oljerigger av noe slag vil operere oppe i fjærsteina på Hornøya, eller Reinøya for den saks skyld. De må jo være langt til havs og ha sikkerhetssoner og så videre.

– Barentshavet kan jo være tøft til tider, men det er vel kanskje en pris man må betale. Jeg ser ikke at fuglelivet er så truet som ornitologer og andre fugleinteresserte mener.

Ordføreren ønsker derfor olje- og gassvirksomhet velkommen til området.

Fiskeri

Tormod Amundsen mener derimot at det er fisk som er fremtiden.

– Det jeg tror kan kombineres her, er fiskeri og fugleliv. Det viser seg at det henger jo sammen.

– På kaia i Vardø ser vi allerede nå et ganske rikt fugleliv. Da må man gjøre sine vurderinger av hvor man skal putte hvilken virksomhet, sier Amundsen.