– Ikke alvorlige skader etter sprengningsuhell

I neste uke blir det klart hvordan Kunnskapsparken på Finnsnes skal utbedres etter sprengningskaden bygget ble påført før påske. Yngve B. Lyngh, prosjektleder for Byparken Finnsnes sier bygget ikke har fått skader i bærende konstruksjoner.

sprengingstomt

Nabotomta til Kunnskapsparken dagen etter sprengningsuhellet 5.april.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Kunnskapsparken er i løpet av påska gjennomgått av eksperter, og skadeomfanget er begrenset til ca 40 - 50 kvm av bakveggen. Det opplyser Ole-Martin Lund Andreassen, styreleder Finnsnes Eiendomsutvikling AS

byggearbeider

Det er gjennomført detaljerte undersøkelser av bygget, samt foretatt nødvendige forberedelser til de videre utbedringsarbeider gjennom avstivninger og forsterkninger i området ved og rundt den skadede veggen i biblioteket.

– Hele bygget kan derfor tas i normal bruk fra og med 18. april, sier Ole-Martin Lund Andreassen, styreleder Finnsnes Eiendomsutvikling AS som bygger Byparken Finnsnes.

Deler av biblioteket sperret av

I biblioteket vil det være et mindre område inntil den skadde veggen som er sperret av.

Helgas undersøkelser gir grunnlag for å tro at bygget ikke har fått skader i bærende konstruksjoner, utover det lokale skadestedet, sier Yngve B. Lyngh, Prosjektleder Byparken Finnsnes.

Noen veggelementer er skadet og muligens også noen søyler i veggen. Det er montert opp avstivningsstag for å sikre stabilitet i konstruksjonen. Nå skal det gjennomføres ytterligere undersøkelser og utskiftninger.

Byparken Finnsnes

Slik er planen at Byparken skal se ut ved siden av Kunnskapsparken på Finnsnes.

Foto: ( AT plan og arkitektur AS/Finnsnes Eiendomsutvikling AS)

Avgjøres neste uke

I neste uke vil det bli tatt en avgjørelse på hvordan utbedringen konkret skal gjennomføres. Det vil også bli vurdert og besluttet hvordan de gjenværende grunnarbeider skal ferdigstilles og samordnes med utbedringsarbeidene på Kunnskapsparken.

Sprengningsuhellet skjedde torsdag 5. april i forbindelse med sprengningsarbeider på Næringsparken og Sjømatparken. Dette er et nytt næringsbygg på ca. 2500 kvm over fire etasjer i Byparken Finnsnes.

Bygget er planlagt ferdigstilt i mai 2018. Både Kunnskapsparken, Næringsparken, Sjømatparken, og boligdelen inngår i prosjektet Byparken Finnsnes, opplyser Ole-Martin Lund Andreassen.