– Det går an å komme forbi dem på en ordentlig måte

Dårlig beite i høyden sender sauene ned mot veikantene.

Sauer i veien

Sauebonden ber bilistene ta hensyn til sauene i veikanten.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Folk kjører ufornuftig stygt, og de tar ikke hensyn til dyr, sier sauebonde Ivar Sørensen i Skarsfjord på Ringvassøya.

For den sene våren fører til at det nå er mye sau langs vegene i fylket. Det er ennå dårlig beite i høyden, slik at dyrene går i vegkantene for å spise gress som har grodd opp.

– Folk kjører ganske fort, og tuter fra bilene. Sauene springer det de klarer, så blir de skremt til å hoppe både på rekkverk og utfor veien, sier Sørensen.

Han sier dette er et stort problem, og at sauer og lam kan bli skadd når de skremmes opp av utålmodige bilister.

I verste fall kan det også føre til at lam blir skremt bort fra mødrene og forsvinner, ifølge Sørensen.

– Min oppfordring er at bilistene må være hensynsfulle og tenke på at vi har arbeidet et helt år med dette siden høsten. Og at de viser hensyn ovenfor dyrene, for det går an å komme forbi dem langs veien på en ordentlig måte, sier sauebonden.

– Jeg ber innstendig om at det vises hensyn.