Skilting skal redde sau

Ferskt brød er dødelig kost for sauer. Forbudsskilt skal hindre turistenes dødsfarlige fôring.

sauer i veien

Turister er en 'fare' for sauene - og omvendt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Thor Jørgen Tjørhom

Thor Jørgen Tjørhom

Foto: Svein Sundsdal/NRK / NRK

Turistenes foring av sauer er blitt et problem. Nå skal det settes opp skilter langs Brokke-Suleskardveien for å få turister til å slutte å gi dyrene mat.

Sauene tåler ikke det ferske brødet, forteller ordføreren i Sirdal, Thor Jørgen Tjørhom.

- En sau har ikke mage til å håndtere ferskt brød, og sauegjeterne påstår at noen lam har dødd i sommer på grunn av dette, sier Tjørhom.

sau i veien

Sauer på Brokke-Suleskard veien.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Også en trafikkfare

Ikke bare er fôringen en fare for de firbente, den kan også føre til farlige situasjoner for de som trafikkerer fjellovergangen.

- Hvis de blir vant til fôringen, så trekker sauene ned fra fjellet. Disse " veisauene", som vi kaller dem, er en fare for sikkerheten på veien, sier Tjørhom.

Sirdal kommune vil derfor sette opp skilt som forbyr fôring.

skilt sau i veien
Foto: Svein Sundsdal / NRK