NRKs brukerråd 2017 til 2019

Brukerrådets mandat er å bidra med innspill til forbedringer og utvikling av tilgjengeligheten til NRKs innhold på TV, radio, nett og mobil.

NRKs Brukerråd

Bak fra venstre: Thor Gjermund Eriksen, Sindre Falk, Per Gunnar Nygård, Gustav Henrik Ohna Granheim, Sverre Fuglerud, Margrethe Gaasand og Siri Antonsen. Foran fra venstre: Elin Langdahl, Jannicke Ødegaard Andresen og Sofie Eline Finneid.

Foto: Ole Kaland, NRK

NRKs brukerråd består av representanter fra 9 forskjellige funksjonshemmedes organisasjoner. Og 1 deltager fra Pensjonistforbundet.

  • Peter Wallace Magnus, LUPE (Landsforeningen for Utviklingshemmede og pårørende)
  • Jannicke Andersen, NFU (Norsk Forbund for Utvklingshemmede)
  • Kari Kristine Engan, LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
  • Lillian Hennie Nagel, NHF (Norges Handikapforbund)
  • Sverre Fuglerud, Blindeforbundet
  • Sindre Falk, HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
  • Petter Noddeland, NDF (Norges Døveforbund)
  • Gustav Granheim, FFM (Foreningen For Muskelsyke)
  • Sofie Eline FInneid, Dysleksi Norge
  • Margrethe Gaasand, Pensjonistforbundet

Brukerrådet samles hos NRK 3 til 4 ganger i året. Møtene har hatt temaer som sport, valg, NRKs tilgjengelighetsstrategi, overgang til DAB-radio, hørbarhet, tilgjengelighet på nett og mobil, fremtidsvisjoner for tilgjengelighet og tilgjengeligheten på barneinnhold.

I tillegg tok brukerrådet initiativ til at NRK skulle lage en ordliste over ord og uttrykk som brukes om funksjonshemmede.

Ordliste for funksjonshemmetfeltet

Brukerrådets mandat:

– NRKs brukerråd skal bidra med innspill til forbedringer og utvikling av tilgjengeligheten til NRKs innhold på TV, radio, nett og mobil.