NRK Meny
Normal

Yara øker sikkerheten

Sikkerhetsberedskapen i Yara Porsgrunn er høynet som følge av terrortrusselen, opplyser fabrikksjef Per Knudsen til NRK.

Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn på Herøya øker sikringsnivået etter at PST i går meldte om en terrortrussel mot Norge.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Yara forholder seg til myndighetenes vurderinger, og spesielt de signaler som Kystverket har sendt ut, sier Knudsen.

Kystverket meldte i går at de økte sikringsnivået i norske havner etter PSTs informasjon om at det foreligger en konkret terrortrussel mot Norge.

Sikringsnivå 2

Fabrikksjefen ved Yara i Porsgrunn

Fabrikksjef Per Knudsen ved Yara i Porsgrunn.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / Per Knudsen
Kontrollrom, Yara i Porsgrunn

Kontrollrommet ved Yara i Porsgrunn.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Trusselens mål og tidspunkt for gjennomføring er ukjent, og det er usikkert hva en eventuell trussel vil ramme. På denne bakgrunn hever Kystverket det maritime sikringsnivået til nivå 2 med umiddelbar virkning for alle norske havneanlegg.

Dette betyr i praksis at alle omfattende havneanlegg umiddelbart må gjennomføre de sikringstiltak som er skissert under nivå 2 i de respektive havneanleggs sikringsplaner. Det betyr også at skip ved kai må forholde seg til det forhøyde sikringsnivå.

«Hvilke tiltak som er aktuelle vil kunne variere, men typisk vil økt sikringsnivå innebære strengere adgangskontroll til havneanlegget, dvs. strengere kontroll av både last og personer som skal inn i anlegget. For eksempel kan det bety hyppigere gjennomsøking av personer og gods, strengere identitetskontroll osv. Likeledes kan et typisk tiltak være økt overvåkning på havneanlegget,» skriver Kystverket.

– Vi har litt strengere adgangskontroll enn normalt, og er generelt mer årvåkne inne på fabrikkområdet, sier Knudsen.

Statoil øker også sikkerheten

Også Statoil har skjerpet sikkerheten ved sine anlegg etter terrortrusselen mot Norge:

 • Vaktholdet i porten skal være skjerpet
 • Det er langt hyppigere patruljering inne på anlegget
 • Det er strengere hvem som får gå om bord i tankskipene

NRK er ikke kjent med om vaktene er bevæpnet, men vaktholdet er mer omfattende.

Tiltak mot terrorhandlinger

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste ga i 2010 ut en veileder om tiltak mot terrorhandlinger. De viktigste sikkerhetsrådene fra veiledningen er:

 • 1. Gjennomfør en risikovurdering for å kartlegge hvilke verdier som må beskyttes, hvilke sårbarheter som kan utnyttes og hvilke trusler virksomheten kan være utsatt for.
 • 2. Sørg for god grunnsikring. Installer fysiske tiltak i bygningen slik som låser, alarmer, kameraovervåkning, ekstra belysning ute og inne m.m.
 • 3. Sørg for at virksomheten har en sikkerhetsansvarlig og at de ansatte er kjent med sikkerhetsrutiner, evakueringsplaner og er årvåkne overfor aktuelle trusler.
 • 4. Sørg for god adgangskontroll og kontroll med post og varer. Vurder om det er nødvendig å ha eget postmottak med relevant utstyr.
 • 5. Sørg for at det er god orden og ryddig i bygg og nærliggende områder. Hold publikumsområder og omgivelser ryddige og godt opplyst, fjern unødvendige møbler og søppeldunker mv.
 • 6. Ha færrest mulige adgangspunkter til bygningen og sørg for at ansatte, besøkende og kjøretøy har adgangstegn. Hvis det er mulig, bør ikke uautoriserte kjøretøy parkeres i eller i nærheten av bygningen.
 • 7. Vurder hvordan virksomheten best kan beskytte sensitiv informasjon og hvilke IKT -sikkerhetstiltak som er nødvendige.
 • 8. Lag et beredskapssystem for virksomheten med forberedte tiltak som kan iverksettes ved endringer i risikobildet eller dersom det skjer en hendelse.
 • 9. Gjennomfør øvelser for å teste planene. Tenk gjennom og ha en plan for å opprettholde virksomhetens funksjon dersom bygningen og IKT -systemene er utilgjengelige.
 • 10. Søk råd og opplysninger hos politiet og andre myndigheter. Etabler gode rutiner for kontakt mellom virksomheten og politi/nødetater.