Navkurs
Foto: Øystein Økter / NRK

Sov lenge, så kom NAV

SKIEN (NRK): Joachim Johnsen (19) droppet ut av skolen på videregående, og likte godt å ligge lenge om morgenen. Det ble det slutt på da NAV dukket opp.

Fra i sommer er det ingen som lenger får sosialhjelp for ikke å gjøre noe. Det har Stortinget bestemt. Lovendringen gjennomføres trolig fra 1. juli i år, men staten er nå i dialog med kommunene om når lovendringen skal tre i kraft.

Det betyr at dersom du ikke har en eller annen sykdom, eller har funksjonshemninger slik at du ikke kan jobbe, må du stå opp om morgenen og delta på «Kom i gang»-kurs hos NAV.

​Er blitt en suksess

Målet med lovendringen er at du skal komme deg ut i jobb eller skaffe deg en

Per Stokstad

Per Stokstad mener kurset for de unge er en suksess.

Foto: Lise Marit Syftestad

utdannelse. Noen kommuner har allerede tatt i bruk den nye ordningen.

Skien var tidlig ute og startet nyordningen i fjor sommer. Og kravene fra NAV har gitt resultater. Ungdommene kommer i jobb eller tar utdannelse og kommunen sparer betydelige beløp.

– Det kan kalles en suksess, sier Per Stokstad, sjef for NAV i Skien.

Jobbintervjuer

Vi er innom NAV-bygget i Skien en formiddag i januar. Inne i et av klasserommene sitter fem ungdommer langs et bord og gjør jobbintervjuer. De bytter på å være arbeidstaker og arbeidsgiver. Joachim sitter denne gang på arbeidsgiversiden og har laget en serie spørsmål til jobbsøkeren.

Det dreier seg om sterke og svake sider ved personligheten, humørsvingninger og fritidsinteresser. Alt for å avgjøre om vedkommende er den rette til å bestyre en kafé.

Så er det samling i plenum og Joachim skal fortelle hvem som har fått jobben som sjef for kafeen. De andre ungdommene følger spent med. Alle har vært gjennom den samme drillingen og treningen. For mange er det overraskende å se at noen grupper har vektlagt god utdannelse mens andre har ment at personlig egnethet var viktigst.

Akkurat som ellers i arbeidslivet

Joachim er stø i framføringen. Han snakker tydelig og klart når han offentliggjør navnet på søkeren som får jobben. Han ser rett på forsamlingen av de andre ungdommene, som kan være veldig kritiske. Joachim består prøven med glans. Hittil har han hatt stor nytte av kurset.

Joachim Johnsen får god hjelp av NAV

NAV-veileder Frode Auran gir Joachim gode råd.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

Vil være i aktivitet

– Det er flott å være med på dette opplegget, forteller Joachim. Det er godt å komme seg opp om morgenen. Jeg har ikke lyst til å ligge i senga hele dagen fordi jeg ønsker å være i aktivitet. Det er godt å komme i gang i stedet for å gå hjemme og kanskje bli deprimert, sier han.

– Hva har du lært i dag?

– I dag har jeg lært at det er stor forskjell på hvilken side av bordet en sitter, som arbeidstaker eller arbeidsgiver. Jeg syntes det var fint å representere arbeidsgiveren fordi jeg liker å ta ledelsen av og til, sier 19-åringen.

Joachim forteller at han vil utdanne seg til frisør. Når han har jobbet med det noen år, og spart opp egenkapital, vil han starte sin egen kafe – aller helst i Oslo.

Øver på å bli intervjuet

Elin Mandt er avdelingsleder i NAV Skien og leder arbeidet med å skaffe ungdommer jobb eller utdannelse.

Hun forteller at det å bli intervjuet når du skal søke jobb er en skremmende opplevelse for mange.

– Mange faller ut fordi de rett og slett ikke klarer å markedsføre seg selv. De blir nervøse, begynner å kaldsvette, og for mange stopper det helt opp, sier hun. Derfor er intervjutrening og det å skrive en søknad veldig viktig.

252 personer med sosialhjelp som ytelse fikk plass i tiltaket i 2015. Nå er det 32 som fremdeles holder på. De andre er enten i jobb eller tar utdannelse. 31 møtte aldri opp.

Elin Mandt er avdelingsleder ved NAV i Skien

Elin Mandt er avdelingsleder ved NAV i Skien.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

Lovendring til sommeren

Det er regjeringen som har vedtatt en lovendring som blant annet fører til at en ungdom må være aktiv for å motta sosialhjelp. Fra i sommer begynner denne loven å gjelde, og da må alle kommuner i landet innføre ordninger som fører til at ungdommene må møte fram på det lokal NAV-kontoret hver dag. Gjør de ikke det, mister de pengene. De skal samtidig følge opplegget "Kom i gang." Regjeringen gir sin begrunnelse i en artikkel fra desember i fjor:

"For mange ungdommer vil det å motta passive ytelser over lengre tid ha en negativ effekt. Ved å stille krav til aktivitet vil disse ungdommene få rask oppfølgning, en strukturert hverdag, hjelp til å søke arbeid eller utdanning, og en sosial sammenheng å møtes i daglig. Det er i dag anledning til å stille aktivitetskrav, men undersøkelser viser at det er stor variasjon i hvordan kommunene praktiserer dette. Erfaringene fra de kommunene som stiller krav til aktivitet er svært gode. Mange sosialhjelpsmottakere - særlig ungdom - får hjelp til å komme ut av sosialhjelp og inn i arbeid, utdanning eller tiltak.

Regjeringen mener tilbudet om aktivitet ikke skal være avhengig av hvilken kommune man bor i, og har derfor foreslått at aktivitetsplikten ved sosialhjelp skal gjelde i alle kommuner. Stortinget har sluttet seg til forslaget. Lovendringen trer i kraft så snart som mulig etter at eventuelle merkostnader for kommunene er dekket. Det arbeides med sikte på at loven trer i kraft fra 1. januar 2016."

På plass klokka 9

Ungdommene må være på plass i NAV-huset klokka 9 om morgenen. Og det er et krav.

Aktivitetsklasse NAV Skien

En av klassene til 'Kom i gang'-kurset hos NAV i Skien.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

– Er det mange som har problemer med å komme seg opp om morgenen?

– Ja det er mange som har store problemer med å stå opp. Det er fordi de har kommet inn i et mønster med seine kvelder og dataspill og internett store deler av døgnet. Det er det vi skal bryte, sier Elin Mandt.

– Hovedfokuset vårt er å få de inn i utdannelse eller å gå inn i jobb.

– Hvilke forklaringer har de for ikke å stå opp om morgenen?

– Noen sier det er for tøft å stå opp, mens andre ikke har noen begrunnelse. Da gjelder

Joachim Johnsen er godt fornøyd med NAV-kurset

Joachim Johnsen er godt fornøyd med NAV-kurset

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

det for oss å ta de små stegene. Og det er blant annet å kreve at de møter opp klokka 9, forteller Elin Mandt.

Kommer seg opp

For 19 år gamle Joachim Johnsen har en tidligere start på dagen vært avgjørende for veien ut i arbeidslivet.

– Det er godt å komme seg opp om morgenen, påpeker Joachim.

Om noen år vet Joachim Johnsen om drømmen om en egen kafe i Oslo er gått i oppfyllelse. I mellomtiden er sannsynligvis NAVs tall på antall søkere gått ned, og utbetalingene til sosialhjelp redusert.