NRK Meny

Vil ha dyrepoliti

Mange dyreeiere vanskjøtter dyrene sine. Politiet sier behovet for et dyrepoliti er til stede.

Djurpolisen i Stockholm.

I Sverige innførte man dyrepoliti i 2011. Det er behov i Norge også, mener flere.

Foto: Polisen.se

Artikkelen er mer enn to år gammel.

– Jeg ser ikke bort fra at vi kan få et dyrepoliti i fremtiden, sier Kittil Haugen.

Kittil Haugen

Leder for hundetjenesten til politiet i Telemark, Kittil Haugen ser behovet for et dyrepoliti.

Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

Han er leder for hundetjenesten til politiet i Telemark. Han tror ikke det kommer med det første, og sier man er avhengig av ressurser for å få det til.

– Er det politisk vilje for å etablere et dyrepoliti er det velkomment, sier Haugen.

Må være en del av politiet

Siri Martinsen er leder av dyrevernsorganisasjonen Noah. Hun er opptatt av at et eventuelt dyrepoliti blir en del av politiet.

– Det er viktig at dyrepolitiet også har politimyndighet. Ellers føler ikke folk at det er noe poeng i å anmelde forhold som omhandler dyr.

Hun sier mange tipser Noah om straffbare forhold, og at organisasjonen da anmelder det de får høre om. Hun mener politiet i dag ikke prioriterer

Siri Martinsen i NOAH.

Siri Martinsen i Noah, mener politiet må ta kriminalitet mot dyr mer på alvor.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

mishandling av dyr godt nok, og at straffen for å skade dyr er for lav.

– Man gir forbryterne minste mulige straff hver gang. De fleste slipper unna med noen tusenlapper i bøter, sier Martinsen.

Tar dyremishandling på alvor

Kittil Haugen sier politiet tar hendelser der det er mistanke om vold mot dyr på alvor.

– Jeg vil påstå at hvis det er hold i anmeldelsen, så prioriterer vi alt som har med vold å gjøre, også mot dyr, høyt, sier Haugen.

Han mener det viktigste er å hindre at folk som mishandler dyr får muligheten til å gjøre det igjen.

– Vi må få satt en stopper for at folk som mishandler dyr får anledning til å skaffe seg nye dyr, sier Haugen.

Tettere samarbeid

Veterinær Christian Ask Lilleaas ved Porsgrunn Dyreklinikk har fått inn dyr som

Christian Ask Lilleaas

Veterinær Christian Ask Lilleaas ved Porsgrunn Dyreklinikk har fått inn dyr til behandling som bærer preg av vannskjøtsel eller mishandling.

Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

ikke har det bra, enten på grunn av mishandling eller vanskjøtsel. Han etterlyser et tettere samarbeid mellom politiet og mattilsynet, som i dag har et stort ansvar når det gjelder dyrekriminalitet.

– Det bør være i alles interesse, både for mattilsynet og politiet, sier Lilleaas.

Han får støtte av Siri Martinsen.

– Mattilsynet selv ønsker seg jo et dyrepoliti, sier hun.

Mer kunnskap om dyr

Kittil Haugen i politiet tror mye kan bli bedre dersom man øker fokuset på kunnskap om dyrehold.

– Jeg tror for eksempel hundeklubber kunne hatt en informativ rolle i dette her, for å vise folk hva som kreves av deg som hundeeier, avslutter Haugen.