NRK Meny
Normal

De har inngått et unikt samarbeid

SKIEN (NRK): Folk som sliter med psykiske problemer, opplever ofte at det er vanskelig å forholde seg til både behandlerne på sykehuset og Nav-systemet. Nå skal det gjøres noe med det.

Nav ved Christian Høy og psykiatrisk klinikk ved Lars Ødegård lover hverandre tettere samarbeid.

Christian Høy fra Nav (t.v.) og Lars Ødegård ved psykiatrisk klinikk lover hverandre et tettere samarbeid.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Et unikt samarbeid mellom Nav Telemark og Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Telemark skal gjøre en forskjell for dem som sliter med psykiske problemer.

– I Telemark er de i forkant og særlig med den systematikken de legger til grunn for samarbeidet, sier avdelingsdirektør i kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Thorgeir Hernes.

Hernes holder foredrag på den første store samlinga som er startskuddet for samarbeidet.

Slutten på «svingdørspasienter»

I salen sitter ansatte i Nav og folk som jobber på psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Telemark.

– Vi har felles interesse av å unngå «svingdørspasienter» og at folk blir «låst inne» i Nav-systemet. Målet må være at flest mulig kommer ut i arbeid og kan håndtere sin egen økonomiske situasjon, sier avdelingsdirektør i Nav Arbeid og Helse Telemark, Christian Høy.

Når Hernes holder sitt foredrag, peker en stor rød pil på lerretet fra arbeid til helse.

– Jeg vil gjerne spre det glade budskap om at arbeid er helsefremmende for de aller fleste av oss, sier Hernes.

I foredraget legger han stor vekt på at pasienter ikke bør sees på som «stafettpinner». Han viser til at vanlig praksis er at folk først skal gjøres friske så skal de sendes videre til en annen instans.

Thorgeir Hernes fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet.

Thorgeir Hernes fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet mener at arbeid er helsefremmende for de aller fleste.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

– Det er en slags «stafettpinne- tenkning» som vi bør få slutt på. Målet må være at folk opplever et mer sammenhengende tilbud. Et helhetlig tilbud som bryr seg om de ulike tingene som er problematisk i livet til samme tid, sier han.

Store forventninger

– Samtidighet er stikkordet. «Stafettpinne- tenkning» gir aldri optimale løsninger, sier konstituert klinikksjef ved Psykiatrisk klinikk, Lars Ødegård.

Han har tro på at det vil gi bedre løsninger for pasientene om Nav og psykiatrien blir bedre kjent.

Fra 2010 overtok psykiske problemer for muskel – og leddplager som den vanligste årsaken til uførhet i Norge.

Denne fagdagen i februar markerer begynnelsen på det viktige samarbeidet. Mange ulike tiltak og virkemidler skal diskuteres i tida framover. Fra Nav sin side ønsker de å bruke flere graderte sykemeldinger for personer med psykiske problemer.

– Jeg tror mange flere ville blitt hjulpet raskere tilbake i arbeid, sier Christian Høy i Nav Telemark.