NRK Meny
Normal

Tror flere vil kjøre ulovlig

Dersom det åpnes for mer lovlig kjøring med snøskuter, vil det også bli mye mer ulovlig kjøring, tror miljøkoordinator Olav Lia i Telemark politidistrikt.

Snøskuter

Dersom lovendringene i motorferdselloven trer i kraft, vil det trolig bli mer ulovlig kjøring, tror miljøkoordinator Olav Lia i Telemark politidistrikt.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

I 2013 ble 15 personer tatt for ulovlig kjøring i Telemark. I 2014 er det 14 saker som går på ulovlig kjøring. Sakene går på at førerne ikke har løyve, at de ikke har førerkort for snøskuter, og uregistrerte snøskutere.

Bøter fra 10.000 kroner

– Politiet er ute på stikkontroller på vinteren. Vi har kontroller over hele Telemark, forteller Lia om kontrollene som gjøres av ulovlig kjøring med snøskutere.

Straffenivået har frem til i dag vært 10.000 kroner for å kjøre uten løyve. I tillegg kommer eventuelt forelegg for ikke å inneha gyldig førerkort, at snøskuteren ikke er registrert eller at registreringsavgift ikke er betalt. Da blir det vesentlig høyrere bøter.

Miljøkoordinator Olav Lia

Olav Lia peker på at de gamle skuterne var mer som nyttekjøretøy, mens nye snøskutere er bygd for fornøyelseskjøring.

Foto: Berit Heggholmen

– Det er all grunn til å tro at det er mye ulovlig kjøring i tillegg til dem som er tatt. Vi ser mange spor når vi er ute. Og i de områdene vi er, ser vi at det kjøres mye ulovlig, sier Lia.

Bygd for moro-kjøring

Han sier at en pekepinn er at de nye skuterne som kjøpes er bygd slik at de ikke er noe morsomme å kjøre i løyper. De nye skuterne, med kraftige belter, er bygd for å kjøre i løssnø.

– Skuterne har endret seg over tid. Før var det flere nyttekjøretøy, mens de nå lages for fornøyelseskjøring, sier Lia.

– Det er som å kjøre i løssnø på ski - man ønsker ikke å kjøre der det er løyper fra før, og disse skuterne er veldig egnet for å komme seg frem i løssnøen og kjøre i fjellsider. Mer lek og mindre nytte.

Kan bli nye regler før jul

Og nå er det en høring ute på endringer i motorferdselloven. Endringene går på at alle kommuner selv skal kunne bestemme om de ønsker løyper til rekreasjonskjøring for snøskuter. Og lovendringen kan kanskje tre i kraft allerede denne sesongen.

Fristen for høringen er 19. september.

– Konsekvensene ved endring av loven er at hvis det blir flere løyper, så blir det fort også mer ulovlig kjøring. Og mest sannsynlig blir disse løypene åpne for alle, slik at vi må regne med at det kommer folk som ønsker å kjøre i disse løypene fra både Telemark og andre fylker, sier Lia.

– Vi ser at det kjøres ut av løypene, det ser vi ut fra det som har vært. Ikke alle greier å holde seg innenfor de lovlige løypene.