Telemark må gjøre store kutt

Høye investeringer og store kutt i statsbudsjettet preger fylkeskommunens økonomi.

 Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen la i dag fram budsjettet for Telemark fylkeskommune.

Foto: Telemark fylkeskommune

– Hovedtrekkene i budsjettet er på 57 millioner fram til 2018. Det har vi jobbet med siden langtidsprogrammet ble vedtatt på fylkestinget i juni. Også kom forslaget til statsbudsjett hvor vi fikk et kutt på 60 millioner kontra ti millioner som var signalisert, det sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Dermed forsvant det fylkestinget hadde planlagt å spare for å få mer handlingsrom, i statsbudsjettet.

– Dette blir en hestekur, sier Evensen.

Verst for skolene

Kuttene vil i hovedsak ramme videregående opplæring, der er planen å spare 19 millioner kroner.

– Det er de som får det tøffest, fordi de får færre elever. Vi har ikke kuttet på noe andre tiltak der enn nedgang i elevtall, sier Evensen.

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal sier det trolig blir færre lærere og færre klasser.

Dette sparte de på streiken

For å heve inntjeningen vil kommunen også forsøke å selge unna noen lokaler.

– For eksempel i forbindelse med utbyggingen av Skien Videregående skole er det tre bygg som skal ut på markedet. Kan for eksempel Prestejordet tomta bli til boligtomter så vi får en god pris.

Hjalmar Johansen videregående skole

Det er satt av penger til utbedring av Hjalmar Johansen videregående skole

Foto: Hjalmar Johansen vgs

Fylkeskommunen skal bygge ut Hjalmar Johansen VGS og Skogmo VGS, i tillegg til nye Skien videregående skole.

Skyver på veiproblemene

Også vei og transport vil merke kuttene, men de store kuttene kommer først i 2018.

– Der har vi blant annet utsatt et grep til 2018. Det blir egentlig litt feil for da ligger utfordringen i 2018, men infrastruktur er så viktig i fylket vårt, så det har vi valgt å prioritere, sier Evensen.

Til tross for at forslaget til statsbudsjett gav lite håp for fremtidig drifte av Bratsbergbanen, er dette ikke noe fylkeskommunen har tatt innover seg i dette budsjettet.

– Bratsbergbanen jobbes det på spreng med inn mot Stortinget, og vi regner med fortsatt videre drift av Bratsbergbanen så der er det ingen kutt, tvert imot, opplyser Evensen.

I mål- og budsjettdokumentet ligger det inne kutt i kulturtiltak for nærmere åtte millioner kroner innen 2018. Elisabeth Nilsen (Ap) er bekymret.

– Det kan blant annet bety nedleggelse av støtte til festivaler og konkrete kulturtiltak, sier Nilsen.

Fortsette samarbeid med Odd

Skagerak Arena

Fylkeskommunen vil fortsette sitt samarbeid med Odd.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Til tross for at det må gjennomføres store kutt har fylkeskommune valgt å fortsette samarbeidet med Odd.

– Vi har konkludert med at dette har vi samla sett så mye igjen for at dette må vi gå inn for. Det er absolutt verdt pengene.

Avtalen er verdt 1,2 millioner kroner i tre år.