NRK Meny
Normal

Skrapesyke i Drangedal

Det er påvist skrapesyke Nor98 på en fire år gammel sau i Drangedal kommune.

Besetningen består av ca. 35 vinterfora sauer av rasen Norsk kvit sau og er ikke med i værring, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Søya som er smittet ble undersøkt som ledd i et nasjonalt overvåkningsprogram for skrapesyke. Dette programmet består av overvåkning av levende dyr, prøvetaking av selvdøde dyr og prøver fra slaktedyr.

Oppførte seg rart

Seniorinspektør ved Distriktskontoret for Nedre Telemark, Leif Nicolaysen, sier at det var eieren som ønsket å få undersøkt sauen. Han mente den oppførte seg rart, og på en annen måte enn før. Blant annet var den senere enn de andre i flokken.

- Når de fikk mat kom denne sauen mye senere enn de andre, slik var det ikke før den ble syk, sier Nicolaysen.

Flere varianter

Sykdommen kan deles inn i betegnelsene klassisk og Nor98. Det er flere forskjeller mellom de to variantene av sykdommen:

Dersom dyret ved Nor98 utvikler kliniske symptomer, domineres de av ustøhet i ganglag og i bakparten. Det oppstår ikke kløe eller andre hudsymptomer som ved klassisk skrapesyke.

Prionproteinet som forårsaker sykdommen ved Nor98 finnes bare i hjernevevet i motsetning til klassisk skrapesyke hvor prionproteinet også finnes i lymfevev og andre deler av nervesystemet

Ikke farlig for mennesker

I de besetningene der Nor98 er påvist, er det, med ett unntak, hittil bare funnet symptomer, patologiske forandringer og prionprotein hos ett eneste dyr i besetningen, skriver Mattilsynet.

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesyke hos sau og sykdom hos mennesker.