Skal bli lettere å ta fra deg lappen

Nå skal det stilles strengere helsekrav til de med førerkort. De nye kravene berører først og fremst eldre og de som bruker beroligende medisiner.

Eldre mann kjører bil

ILLUSTRASJONSBILDE: Nå blir det strengere regler, særlig for eldre som ønsker å beholde lappen.

Foto: Scanpix

Planen var at de nye reglene skulle innføres 1. juli, men Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har valgt å utsette ikrafttredelsen til 1. oktober.

Selv om antall ulykker med eldre bak rattet ikke er spesielt høyt, vil det fra og med 1. oktober bli strengere helsekontroll for at eldre, og de som bruker beroligende medisiner, skal få beholde førerkortet.

Eva Lise Rosenvold

Leder i Pensjonistpartiet i Telemark, Eva Lise Rosenvold, tror ikke at de nye reglene vil møte stor motstand fra pensjonistforeningen.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Hvis en betydelig innstramming går på trafikksikkerhet og på tryggheten i det etter hvert kaoslignende trafikkbildet, så tror jeg pensjonistforeningen vil være både enige og fornøyde med det, sier leder i Pensjonistpartiet i Telemark Eva Lise Rosenvold.

Les også:

Større krav til fastlegen

Det vil også stilles større krav til fastlegen, som nå vil få utvidet ansvar for å sørge for at de som ferdes på veien er trygge sjåfører.

Gunnar Andersen

Gunnar Andersen, fastlege ved Porsgrunn legesenter, mener at folk som bruker vanedannende legemidler er en risiko i trafikken.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Her blir det en betydelig innstramming. Forskriften er ganske spesifikk på hva slags legemidler som blir tolerert og hva som ikke blir det, forteller Gunnar Andersen, fastlege ved Porsgrunn legesenter.

Særlig vanskelig blir det å beholde lappen hvis du bruker beroligende medikamenter.

– De medikamentene som vil bli spesifisert etter det vi har fått opplyst så langt er beroligende, som Sobril og den vanligste sovetabletten Imovane, opplyser Andersen.

Han mener at de nye reglene er nødvendige for trafikksikkerheten.

– Folk som bruker vanedannende legemidler er en risiko i trafikken, og det vil vi gjerne bidra til å redusere. Så vi er glad for å kunne ha muligheten til, med forskriften, å kunne si at dette går ikke lenger, sier fastlegen.

Les også: Slutter på medisiner for å få kjøre bil

Håper på færre søknader

Fylkesmannen er glad for at det nå blir et nytt, strengere lovverk. Hvert år behandler fylkesmannen 15.000 dispensasjonssøknader på landsbasis. Nå håper de at det tallet vil bli kraftig redusert.

Ellen Bang Andersen

Førerkortansvarlig for Fylkesmannen i Telemark Ellen Bang Andersen forteller at de nye reglene vil redusere arbeidsmengden kraftig.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Vi vil da kunne bruke de ressursene på andre viktige oppgaver, sånn som tilsyn og klagesaksbehandling, forklarer førerkortansvarlig for Fylkesmannen i Telemark, Ellen Bang Andersen.

–Hvor mange saker behandler dere i løpet av et år, bare i Telemark?

– Vi har rundt 1400 saker totalt bare på førerkortfeltet, og halvparten av de dreier seg om saker hvor vi gir dispensasjon fra helsekravene, avslutter Bang Andersen.