Trygger sjølivet

Beredskapen langs Telemarkskysten styrkes i sommer. Solen trekker folk til sjøen, og det fører til større behov for beredskap.

Politibåt
Foto: Rainer Prang / NRK

 

Redningsselskapets minste redningsskøyte
Foto: Hege Bakken Rise / NRK

Både politiet og Redningsselskapet styrker bemanningen på sjøen.

Det er yrende sjøliv langs kysten av Telemark når varmen kommer. Men dette fører også til hyppigere tilfeller av ulykker.

I helgen ble til sammen fem personer skadet i ulykker i Eidangerfjorden, og fungerende politimester, Vibeke Heim Bæra, sier at det er viktig med god beredskap i tiden fremover.

Opptatt av tryggheten på sjøen

- Store deler av Telemarks befolkning flytter seg ut til kysten om sommeren. Vi er opptatt av at det skal være trygt å ferdes på sjøen og langs kysten.

- Vi er svært opptatt av å påse at regelverket omkring sjøfarten overholdes, sier Heim Bæra.

Til sjøs uten alkohol

- Vi passer på at folk ferdes på sjøen med tilstrekkelig aktsomhet og uten promille, sier Heim Bæra. 

Også Redningsselskapet stiller forsterket i sommer med tre ekstra redningsskøyter. Informasjonssjef Ingvar Johnsen mener dette er nødvendig.

- Antall båter vokser voldsomt, og det er sesongen for lystbåtfolket, og da er det viktig å ha ekstra vakt, sier han.

Samarbeid mellom flere

- Vi har også en skøyte sør i Vestfold, så vi er godt dekket opp for telemarkskysten, sier han.

Politiet har to uniformerte båter, i tillegg til andre båter som de disponerer.

- Politiet samarbeider med brannvesenet, Røde Kors og Kystvakten i oppsynet av kysten om sommeren, sier Vibeke Heim Bæra.