Ny tro på hydrogenbiler

Notoddenselskapet NEL Hydrogen AS skal samarbeide med et dansk selskap om å øke produksjonen av hydrogen til biler.

Hydrogenbil

Bruk av hydrogendrevne biler kan igjen skyte fart. Bilselskapene utvikler nå nye modeller.

Foto: Roald Marker / NRK

I helga kjøpte den norske finansmannen Øystein Stray Spetalen det danske selskapet H2 Logic for 300 millioner. Spetalen har tro på at hydrogen er en fremtidsretta drivstoff for biler.

– Dette kan være den neste industrielle revolusjonen, sier Øystein Stray Spetalen til E24. Det er i transport de store pengene ligger, sier han.

NEL ASA, som eier NEL Hydrogen, er også delvis eid av Spetalen.

NEL på Notodden har i mange år laget utstyr for produksjon av hydrogen.

Direktør Lars Markus Solheim orienterte de 21 ansatte om samarbeidet med Spetalen-selskapet i formiddag.

NEL Hydrogen

Direktør Lars Markus Solheim ved NEL Hydrogen har stor tro på vekst i hydrogenmarkedet.

Vil bli verdensledende

NEL vil som følge av oppkjøpet av det danske selskapet posisjonere seg som en verdensledende leverandør av fyllestasjoner for hydrogen.

Spetalen peker på at de store bilprodusentene nå har utvikla nye modeller som bruker hydrogen via brenselsceller. De vil komme på markedet de neste åra.

Investor Øystein Stray Spetalen

Investor Øystein Stray Spetalen har tro på kraftig økning i bruk av hydrogendrevne biler.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Kun av vann og strøm

Mange av de fyllestasjonene som de ser for seg, skal enten produsere hydrogen selv ved hjelp av elektrolysører, kun tilkoblet vann og strøm. På noen av stasjonene kan det bli aktuelt å ha hydrogen i lagertanker.

Grunnen til at hydrogenbruk ikke har tatt av tidligere, har vært mangel på biler med denne teknologien. De som blei utvikla, omkring 2005, hadde en levetid på fem år.

Flere fyllestasjoner

Et annet selskap som også nå har tro på vekst i hydrogenbilmarkedet, er Hyop, på Kjeller ved Lillestrøm. De driver nå fem fyllestasjoner, en på Herøya i Porsgrunn, to i Oslo, en i Bærum og en på Lillestrøm.

– Vi ser nå for oss en ekspansjon i tallet på fyllestasjoner. Vi vil sette opp en på Gardermoen og ved andre flyplasser. Dette også for å betjene utstyr på flyplasser som kan nytte hydrogen, sier daglig leder Ulf Hafseld i Hyop.

Kursen på NEL-aksjer steg kraftig på Oslo Børs, da nyheten blei kjent.