NRK Meny
Normal

Ny optimisme etter skolesammenslåing

I flere år har skolen i Sauherad måttet tåle nedskjæringer og kutt. I fjor blei fire skoler slått sammen til én, og nå er trenden snudd.

Minka Bø og Hans Aaraas

Oppvekstsjef Monika Bø og konstituert rektor Hans Aaraas ser fram til ny utredning av skolebygningene på Gvarv.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Det er selvsagt svært gledelig at kommunen nå ser på muligheter for å forbedre skolen, sier konstituert rektor ved Sauherad barne- og ungdomsskole, Hans Aaraas.

Kommunestyret i Sauherad har vedtatt å bruke 500 000 kroner på å utrede muligheter for å gjøre bygningsmassen til skolen mer moderne, og bedre egnet til fremtidens skole.

Sauherad Barne- og Ungdomsskole

Skolebygget til Sauherad barne- og ungdomsskole er slitt og trenger oppgradering

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Et stort konsulentfirma starter utredningen neste uke, og skal komme fram til tre ulike alternativer for hvordan man kan få bedre skolebygg, sier Aaraas.

Kan bli nytt skolebygg

Et av alternativene konsulentfirmaet skal utrede er mulighetene for et nytt skolebygg, mens de to andre tar utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse.

– Da barneskolen blei bygd i 1999 blei det klargjort for et byggetrinn 2 i samme slengen, så det meste ligger klart for å bygge en ny fløy til det eksisterende bygget, sier Aaraas.

Han får støtte av oppvekstsjef i Sauherad, Monika Bø, som sier skolen i framtida vil kreve andre ting enn det som var tilfelle da det eksisterende skolebygget sto klart for flere tiår siden.

Gvarv skole

Det nyeste skolebygget blei bygget i 1999, og da blei grunnarbeid og alt annet klargjort for å bygge en ny fløy. Det kan nå bli aktuelt.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Det er mange flere aktører enn bare skolen som bruker skolebygget. Skolehelsetjenesten, PPT, ulike spesialrom og så videre krever at bygningsmassen moderniseres, sier hun.

Krevende overgang

Da skolene på Hjuksebø, Nordagutu og Akkerhaugen blei lagt ned i fjor, og elevene flytta til Gvarv, skapte det utfordringer for det pedagogiske opplegget på skolen.

– Det var krevende å få 110 nye elever, men alle ansatte gikk inn med en holdning om at "dette skal vi klare", så det har gått veldig bra. Det er kamp om grupperommene, og vi må bruke gangene til gruppearbeid av og til, men elevene trives med nye lekekamerater og et større pedagogisk miljø, sier Aaraas.

Oppvekstsjef Bø legger til at foreldrene også har vist stor velvilje til å få dette til å fungere, og er imponert over at sammenslåingen har fungert så bra.

Montessori på Hjuksebø

Etter at sammenslåingen var et faktum i fjor, begynte en arbeidsgruppe på Hjuksebø å legge til rette for montessoriskole i bygda.

Den nye privatskolen så dagens lys ved skolestart i år, og har 25 elever fordelt på 1. til 4. klassetrinn. Monika Bø sier at privatskolen ikke påvirker Sauherad barne- og ungdomsskole.

– Vi har en privatskole i kommunen fra før, og forholder oss til montessoriskolen på Hjuksebø på akkurat samme måte. Vi ønsker de lykke til i oppstarten, avslutter oppvekstsjefen.