Mor: – Tøff oppleving å bli grave inne i ei snøhole

SKIEN (NRK): – Det er tøft for heile familien og spesielt var det ei tøff oppleving for henne, seier mora til den 9 år gamle jenta til Varden.

Traktorspor etter brøyting

Det er spor i snøen etter ein kraftig brøytetraktor i bustadområdet der den ni år gamle jenta blei innestengt i ei snøhole i Skien.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Mora til jenta fortel til avisa Varden at jenta berre skulle hente noko i snøhola då brøytebilen kom. Den ni år gamle jenta hadde nemnt snøhola for mora før ho gjekk ut.

Då mora kom ut etter få minuttar skjønte ho at dottera sannsynlegvis måtte vere inn i snøhola i den store snøhaugen.

Foreldra har avslått å snakke med NRK, og har berre gitt sin versjon av det som skjedde til Varden. Mora er også anonym i artikkelen som Varden har publisert på sine nettsider.

Ulykka skjedde i eit stille og roleg bustadområde i Skien.

Les også: Niåring stengt inne i snøhole av brøytebil

Hadde høyrt brøytebilen

Mora hadde høyrt brøytebilen mens ho var inne i huset, og starta med å grave med ein spade der snøhola var med ein gong ho kom ut. Fleire naboar var også ute, og kom til for å hjelpe då mora ropte på dei. Det var fem-seks naboar som hjelpte til med å grave.

– Dei var fantastiske og hjelpte til med å grave fram inngangen til snøhola som låg nede i grøfta. Og eg visste eg måtte grave langt ned.

Då dei nærma seg kunne dei høyre at jenta gråt inne frå snøhola, og så fekk dei auge på den jakka under snøen.

– Det er ikkje lett å skildre den kjensla, seier mora til avisa.

Snøhaug som 9 år gamal jente var innestengt i

Det var bak denne snøhaugen i eit bustadområde i Skien at jenta blei graven fram frå snøhola.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Kunne gå sjølv til ambulansen

Etter om lag 15–20 minutt klarte dei å grave fram jenta frå snøhola. Mora hadde sett på klokka rundt halv fem om ettermiddagen, og like etter skjedde det. Om lag klokka 17 blei det ringt etter ambulanse.

Men ambulansen kom ikkje fram, for det var ikkje godt nok brøyta, difor måtte mannskapet i ambulansen hente jenta til fots.

– Heldigvis gjekk det bra med jenta vår og ho kunne gå sjølv. Vi valde likevel å ta turen på sjukehuset for ein sjekk, seier mora til Varden.

Ho vil ikkje klandre brøytebilsjåføren for det som skjedde, for inngangen til snøhola var langt nede i grøfta.

– Sjåføren kunne ikkje sett at det var nokon i hola.

Har ikkje opplevd liknande

Finn Jenssen, Skien kommune

Teknisk sjef i Skien kommune ber foreldre vere på vakt når det kjem stor snømengder.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Teknisk sjef i Skien kommune, Finn Jenssen, seier at kommunen ser veldig alvorleg på at det er blitt tippa snø der den ni år gamle jenta oppheldt seg.

– Det må ha vore ei veldig traumatisk oppleving for jenta og familien.

Kommunen har ikkje vore i kontakt med brøytesjåføren, og er usikre på kven som var der på det tidspunktet.

– Han veit sikkert ikkje noko om kva som har skjedd.

Jenssen kjenner ikkje til at det har skjedd liknande episodar tidlegare. Han oppmodar alle foreldre til å vere på vakt når det kjem store snømengder og det blir brøyta.

– Det er store og kraftige maskiner, og det er ikkje lett for brøytesjåføren å sjå kva som skjer bak brøytekanten.