NRK Meny
Normal

Mobiliserer mot nedleggelse

Komiteen for bevaring av Austad skole og bosetningen i sør-Siljan mobiliserer nå mot nedleggelse av skolen.

Saken skal opp i kommunestyret 8.mai, og i forkant av det jobber nå komiteen hardt for at skolen skal bevares.

- Vi samler befolkningnen, orienterer og  forbereder spørsmål til spørretimen i forbindelse med kommunestyretmøtet, sier leder av komiteen Rolf Idar Isaksen. 

 

- Representerer gode verdier

Han mener det finnes flere gode grunner for at Siljan kommune må få beholde Austad skole.

- Det representerer en unik verdi, et senter for bosetningen i sør-Siljan og for oss som bor der. Dessuten er den en fantastisk verdi for Siljan kommune, et varmerke og et trekkplaster i forhold til å få unge familier til å flytte til Siljan, mener Isaksen.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Siljan har tidligere gått inn for rådmannens innstilling om nedleggelse av Austad skole fra høsten 2008.

Arbeiderpartiordfører Finn Tallakstad vil selv stemme for en nedelggelse, og begrunner det med kvaliteten på skolen.

- Flere brukere har søkt seg vekk fra Austad skole. Det er veldig trist fra kommunens side at skolen ikke har opprettholdt et tilbud foreldrene anser som et godt tilbud.

Reagerer på behandlingen

Isaksen reagerer særlig på behandlingen av denne saken.

- Vi har fått ekspressfart av en utredning i forbindelse med Austadskole fra 2008. Det er stikk i strid med vedtaket, som ble gjort i 2005 og opprettholdt i 2006, om at vi skulle få en ordentlig utredning i november 2007.

Ordføreren i Siljan kommune avfeier kritikken av behandlingen.

- Det er en påstand. Denne saken har bare pågått siden 2005 med alternative ulike løsninger til hvordan man skulle få til både barnehagetilbud, skolefritidstilbud og i tillegg beholde grunnskolen.

Videre kamp for skolen

Tall som tyder på at Siljan kommune kan spare 1,5 millioner kroner årlig, tror forkjemperen for Austad skole ikke på.

- Disse tallene er diskuterbare. Dessuten dreier det seg om mer enn penger, for det handler om samfunnsmessige-, pedagogiske- og sosiale kvaliteter.

Dersom kommunestyret stemmer for nedleggelse når saken skal opp 8.mai, vil komiteen med Isaksen i spissen fortsette å kjempe for Austad skole.

- Denne saken har blitt håndtert så horribelt at vi vil se om det som er blitt gjort er lovlig. Vi vil så vurdere det, og prøve dette for fylkesmannen.