En høy terskel for å komme hit

SKIEN (NRK): De venter i det lengste. Skam, frykt for å miste ungene og for å bli utstøtt av familien hindrer menn fra å be om hjelp.

Krisesenteret i Telemark

ET NØDVENDIG STED: Krisesenteret i Telemark har to leiligheter med felles stue og kjøkken til menn.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Sengene står ferdig oppredd. Kaffetrakteren er aldri langt unna. Når som helst kan det ringe på noen som trenger gode råd og kanskje en seng. De kan ende opp med å bli der noen uker eller måneder.

Som oftest er det kvinner og barna deres de tar imot på Krisesenteret i Telemark. Etter 2010 har også menn fått tilbud om hjelp på krisesentre over hele landet.

Pia Haug

Nestleder Pia Haug lover råd og hjelp både under oppholdet på krisesenteret og i tida etterpå.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Pia Haug låser opp døra til mennenes avdeling. Nestlederen på krisesenteret utenfor Skien sentrum forteller at det i løpet av 2016 bodde i alt 10 menn i de to leilighetene.

Trusler og vold over tid er ofte fellesnevneren til mannfolka som gjerne venter i det lengste med å ringe på. Det er ikke lett å innrømme at hverdagen kan være brutal, forteller Haug.

– Det er en stor grad av skam. De er usikre på hva de må tåle av vold. Hva andre sier og mener. Om de kan komme til å miste kontakten med barna sine og andre i familien. Jeg tror vi fanger opp langt færre enn vi burde.

Råd og praktisk hjelp

På plass i leiligheten blir mennene fulgt opp av en egen kontaktperson. Samtaler på krisesenteret er viktig. Veien er også kort til Nav som kan hjelpe til med å skaffe et nytt sted å bo. Mange trenger også råd og hjelp med økonomien sin på veien videre. Det praktiske kan gjøre det nødvendig å bli på krisesenteret lenge, men også behovet for å komme seg etter en vanskelig tid.

De 10 mennene som bodde i leilighetene i fjor, kommer fra forskjellige kommuner i Telemark. Halvparten var etnisk norske, den andre halvparten hadde innvandrerbakgrunn. Til sammenligning var fem av seks mannlige beboere i Vestfold i fjor etnisk norske. Daglig leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet opplyser at det totalt var 131 menn i Norge som bodde på krisesenter i 2016.

De siste månedene har det vært menn innom huset i Skien for å få råd, men ingen har bedt om å få flytte inn der før de kan skaffe seg et eget sted å bo.

– Vi er på plass 24 timer i døgnet, lover Pia Haug.