NRK Meny
Normal

Må kjøre steinmasser gjennom boligområde

Bygging av jernbanetunnel fører til tungtrafikk gjennom et boligområde og langs en skolevei i Porsgrunn.

Eidangerparsellen

Den nye jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn vil ha sju tunneler.

Foto: Lars Hansen / NRK

Under byggingen av Eidangertunnelen må entreprenøren fjerne mer stein og jord enn man først hadde håpet på. Grunnen er at på deler av tunnelstrekningen er det såkalt manglende fjelloverdekning.

Terje Hammersland

Kommunikasjonsrådgiver i Jernbaneverket, Terje Hammersland.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det vil si at tunneltaket ligger i løsmasser, sier kommunikasjonsrådgiver i Jernbaneverket Terje Hammersland.

Jernbaneverket anslår at det må transporteres 13000–14000 kubikkmeter masse til og fra anleggsområdet. Det kommer naboene til merke.

– Massetransportene vil gå langs Vikingveien og Tveitanveien på Eidanger. Transporten vil kunne oppleves støyende, og dette har vi også informert naboene våre om.

Les også: Eidangerparsellen er i rute

Kontroller

Jernbaneverket skal sørge for at det tas hensyn til naboer og trafikksikkerhet.

– Vi følger veldig nøye med og har nær kontakt med entreprenøren. Vi er også i dialog med Porsgrunn kommune for å se på muligheten for å ha kontroller.

I tillegg ser Jernbaneverket på muligheten til å sette opp fartsmålere som viser hvor fort trafikken kjører i området.

Skolevei

Det er 600 elever ved Tveten skole, og mange går langs Vikingveien og Tveitanveien der lastebilene skal kjøre.

Rektor ved Tveten skole, Terje Sønslien, skulle ønske at lastebilene tok pause ved skolestart og skoleslutt.

– Det hadde vært fint om man kunne legge tungtrafikken utenom de mest pressede tidspunktene. Da er det også en del trafikk med foreldre som bringer og henter barn, sier Sønslien som regner med at trafikksikkerheten ivaretas.

7. januar blir det et informasjonsmøte, men Jernbaneverket oppfordrer skolen, naboer og andre berørte til å ta kontakt allerede nå hvis de har spørsmål.