NRK Meny
Normal

Lyser ut byggingen av ny Skien VGS på nytt

BØ (NRK): Men Fylkestinget lukker ikke døren for at Skanska kan få fortsette prosessen med å bygge nye Skien videregående skole.

Nye Skien videregående skole

MELLOMLØSNING: Dagens vedtak er en mellomløsning.

Foto: Illustrasjon: Skanska

Det kom fram i et enstemmig vedtak på Fylkestinget i Bø i dag.

Fylkestinget har bestemt at den såkalte fase 1 av prosjektet fullføres, som avsluttes 16. juni i år. Etter dette er forprosjektet Skanska har laget fylkeskommunal eiendom, og kan brukes videre i nye anbudskonkurranser.

Men, dersom det viser seg at Skanska kan gjennomføre prosjektet innenfor den gitte kostnadsrammen på 618 millioner kroner, og ikke 740 millioner som ble skissert forrige uke, skal det kalles inn til et ekstraordinært Fylkesting som skal avgjøre om prosjektet skal få gå sin gang.

Les også:

Mellomløsning

Dagens vedtak i fylkestinget er en mellomting mellom det opprinnelige vedtaket om å gjennomføre byggingen av skolen med Lyngdalsmodellen, og fylkesutvalgets vedtak fra forrige uke om å lyse ut byggingen av skolen som et nytt anbud, en såkalt totalenterprise.

Lager styringsgruppe

Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen skal i større grad dele på ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Fylkestinget vedtok også at det skal settes ned en prosjektstyringsgruppe som skal bestå av personer med nødvendig kompetanse. Rådmannen skal legge fram forslag til hvordan denne gruppen bør organiseres og settes sammen, og gruppen skal rapportere til fylkesutvalget.

Det betyr at Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen, som i går fikk et mistillitsforslag mot seg grunnet hennes håndtering av skolesaken, skal i større grad enn tidligere dele på ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Rammen ligger fast

Politikerne er tydelige på at den vedtatte kostnadsrammen på 618 millioner kroner ikke skal endres.

– Det er selvsagt mulig å få en kjempegod skole til 618 millioner kroner. Det er de pengene vi har, og de pengene vi kan bruke, sa Høyres Gunn Marit Helgesen fra talerstolen under debatten i går.

Miljøpartiet de Grønne kom med et tillegsforslag om å skjerpe miljøkravene for byggingen av prosjektet. Forslaget fallt mot to stemmer.

 • Dømt for mishandling av barn

  Ein 25 år gamal mann frå Bø er i Aust-Telemark tingrett dømt til fengsel i fire år for å ha mishandla sin to år gamal son. Mor til barnet er frifunnen av retten. Mannen er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisingserstatning til sonen.

 • Kvinne til sjukehus etter kollisjon

  Ei kvinne er køyrt til sjukehus etter ein kollisjon mellom to personbilar ved Skjelsvik i Porsgrunn. Det var to personar i bilane. Ei kvinne frå Skien skal ha brote vikeplikta, og er også mistenkt for å køyre utan førarkort i påverka tilstand.

 • Ankar Bolkesjø-saka

  Varden skriv at eigarane av Bolkesjø hotell ankar dommen, der tingretten frifann staten på alle punkt. UDI ville bruke det nedlagde Bolkesjø hotell som asylmottak, men mottaket vart aldri opna. Eigarane meiner UDI ikkje har oppfylt avtalevilkåra.

  Bolkesjø Hotell
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • 50 km/t over Breviksbrua

  Før påske blir fartsgrensa sett ned på Breviksbrua for å redusere trafikkstøy. Grensa blir sett ned frå 60 til 50 kilometer i timen. Statens vegvesen tilrår lokalkjende i Grenland å køyre alternative ruter i staden for E18 om det er praktisk mogleg.

  Breviksbrua
  Foto: Statens vegvesen