Normal

Krever svar om universitetsstatus før fusjon

Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold vedtok i desember at de ønsket å fusjonere, men først må regjeringen avklare om de får universitetsstatus.

HiT og HBV

Det er fortsatt i det blå om det blir fusjon mellom høgskolene i Vestfold, Buskerud og Telemark.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / Kristine Masdal Aadne / NRK

Kristian Bogen

Rektor Kristian Bogen ved Høgskolen i Telemark har et sterkt ønske om universitetsstatus.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Vårt ønske om å bli universitet er veldig, veldig sterkt. Det er et strategisk og langsiktig mål, som har stått sentralt for oss i mange år, sier Rektor ved Høgskolen i Telemark, Kristian Bogen.

– Blir det fusjon dersom ikke Universitetskravet innfris?

– Det vil i tilfelle ta lengre tid. For da er forutsetningene endret, og saken må tilbake til styret for en ny vurdering. Sammen med Kunnskapsdepartementet må vi aller først finne ut om den sammenslåtte institusjonen kan etableres som et universitet. Den andre forutsetningen er de økonomiske rammene rundt det arbeidet som skal gjøres i forbindelse med fusjonen, og etableringen av en ny institusjon, sier Bogen.

Les også:

Oppfyller universitetskravet

Høsten 2013 frøs Regjeringen muligheten for å etablere nye universiteter i Norge, men kunnskapsministerens statssekretær, Bjørn Haugstad, forstår Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold sine forventninger om universitetsstatus.

– En sammenslått høgskole Telemark, Buskerud og Vestfold vil ha rundt 14 500 studenter og syv doktorgrader, og derfor mer enn oppfylle kravene til et Universitet. Det er regjeringen som bestemmer struktur, ikke de enkelte styrene. Vi har god forståelse for de argumentene de fremfører, sier Haugstad.

Til tross for forståelse for universitetskravet, og regjeringens eget ønske om flere høgskolesammenslåinger, vil det ikke åpnes for omdanning av flere høgskoler til Universitet med det første.

– Inntil vi har evaluert nåværende ordning, vil vi ikke åpne for omdanning av flere høgskoler til universiteter. Vi tar nok sikte på i den stortingsmeldingen som legges frem før påske å kvittere ut det punktet. Enten om det blir en permanent frys, eller om det blir en opptining, forteller statssekretær Haugstad.

Tror på unntak

Rektor ved Høgskolen i Vestfold, Petter Aasen

Petter Aasen, rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold har tro på at de får universitetsstatus ved sammenslåing med Høgskolen i Telemark.

Foto: Kristine Masdal Aadne

Rektor hos Høgskolen i Buskerud og Vestfold har tro på at universitetsstatus er et realistisk mål, til tross for statlige restriksjoner.

– Jeg tror muligheten åpnes. En rekke mindre høgskoler vil få universitetsstatus gjennom virksomhetsovertakelse av institusjoner som allerede er universiteter. Med utgangspunktet i prinsippet om likebehandling, så bør en så stor institusjon som vi blir, få den muligheten. Det ønsker vi en bekreftelse på fra regjeringen, og eventuelt hvordan en slik mulighet kan bli åpnet, sier rektor Petter Aasen.