Krev fritak for parkeringskjellar

Telemark fylkeskommune ber teknisk utval i Skien om å gå bort frå kravet om parkeringskjellar under den nye vidaregåande skolen på Klosterøya. I eit notat til kommunen som er sendt i dag skriv fylkeskommunen at det ikkje er teknisk mogleg å få til ein parkeringskjellar. Teknisk hovudutval i Skien skal behandle dispensasjonssøknaden tysdag.