Kan overkjøre kommunen

Miljødirektoratet mener staten kan bli nødt til å gripe inn for å få et avfallslager i gruvene i Brevik.

Gruvene i Norcem prøvedeponi for farlig avfall

I disse gruvene er det allerede gjort forsøk med lagring av uorganisk avfall. Miljødirektoratet mener det haster å få på plass en permanent løsning for lagring etter at lageret på Langøya er fullt.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet vurdere situasjonen for lagring av farlig avfall i Norge. De fikk også vurdere det planlagte deponiet i de nedlagte gruvene i Brevik.

Bakgrunn: Giftdeponi i Brevik

Ikke overrasket over motstand

Gjennomgangen til Miljødirektoratet, viser at det er stort behov for et nytt sted for lagring av uorganisk avfall og at Staten kan bli nødt til å ta et ansvar for at det blir opprettet.

Direktør i Miljødirektoratet sier hun ikke er overrasket over motstanden mot planene, fra folk i Brevik. Hun mener likevel Norge har en forpliktelse til å ta seg av avfallet sitt.

– Vi kan ikke løse avfallsproblemene ved å bare sende det ut av landet og la miljøproblemene ramme andre land. Det vil nok lett være sånn at man støter på den såkalte «nimby-effekten», altså «not in my backyard» (ikke i min bakgård) i mange kommuner. Men et eller annet sted er vi nødt til å ha et anlegg for behandling av det farlige avfallet.

Dersom ikke aktørene og lokalpolitikerne blir enige, mener Miljødirektoratet at Staten kan bli nødt til å gripe inn og bestemme hvor et anlegg skal ligge.

Direktoratet har ikke vurdert gruvene i Brevik opp mot andre mulige lagringsplasser.

Nasjonal betydning

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H)

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, sier de vil bruke tid på rapporten.

Foto: Stein Schinstad / nrk

Miljøminister Tine Sundtoft sier hun vil gå gjennom rapporten fra Miljødirektoratet og bruke den når de skal jobbe videre med saken. Hun vil ikke utelukke at Staten overprøver lokalpolitikerne i Porsgrunn, som har sagt nei til en konsekvensutredning.

– Lokal bestemmelse er viktig, men noen saker er av stor nasjonal betydning, og da må vi bruke de virkemidlene Staten har. Vi har ennå ikke bestemt oss for løsning og vi vil nå bruke tid på å gå gjennom rapporten, sier Sundtoft.