NRK Meny
Normal

Skeptikerne på Jomfruland får støtte fra Hardangervidda

Jomfruland kan bli Norges neste nasjonalpark. Hytteeiere og fastboende er skeptisk positive.I Hardangervidda Nasjonalpark er erfaringene at en fredning gjør fangst og fiske langt vanskeligere.

Johan Vaa

Johan Vaa var for Nasjonalpark den gang den ble opprettet på Hardangervidda. Nå er han glad eiendommen hans ligger utenfor nasjonalparkens grenser.

Foto: Privat

Kragerø kommune ønsker at kystlandskapet skal vernes, slik at det blir til glede for alle. Den langstrakte øya i havgapet utenfor Kragerø er en liten idyll. Den har lange strender, unik natur og – allerede i dag - mange besøkende.

Ruth Ellegård er leder i Jomfruland vel.

Ruth Ellegård på Jomfruland

Vi er skeptisk positive, sier Ruth Ellegård. Hun er leder i Jomfruland vel og er redd det kan bli trangt om plassen på den lange og smale øya.

Foto: Lorentz Berg / NRK


– De fleste er skeptisk positive, forteller hun.

Stoppet kraftutbygging

I 1981 ble Hardangervidda nasjonalpark opprettet. Erfaringene derfra er ikke bare positive, forteller Johan Vaa. Han er grunneier og leder i Hardangervidda grunneiersamskipnad. Den gang var han positiv.

– Vi gikk inn for nasjonalpark for på den måten å stoppe kraftverksutbyggingen av Veigdalen og Dagalifallet i Lågen. En slik utbygging ville true villreinen når den skulle kalve, forteller Vaa.

Den gang ble Veigdalen sett på som det beste stedet å kalve. Slik er det ikke lenger, forteller Vaa.

– Det har vist seg at reinen har funnet helt andre steder å kalve, og den ser ut til å trives med det.

Frykter øya blir tråkket ned.

Planen for Jomfruland er at omtrent halve øya vil bli nasjonalpark, mens de omkring 70 fastboende og hyttefolket skal bo på den andre halvparten. De siste åra har stadig flere turister besøkt øya på våren og sommeren. Det merkes på toalettforhold og søppel.

Jomfruland Nasjonalpark

Rullesteinsstranda er en del av raet som strekker seg helt fra Mølen i Vestfold, ut i havet og kommer opp igjen på Jomfruland.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Allerede nå er det en jevn tilstrømning av turister hit, forteller Ruth Ellegård. Begrepet Jomfruland nasjonalpark vil selge enda bedre og vi kan tenke oss hvordan det blir da.

Erik Nanseth er leder i hytteeierforeningen og er enig. Særlig på sommeren merkes turistrafikken godt.

Allerede nå er det overfylt her på sommertid. Søppelbøttene er så fulle at det flyter av søppelposer og det ligger masse tomflasker her.

Hytteeierne sendte, sammen med velforeningen tidligere i vår et brev til kommunen for å spørre om beredskap og hvorfor kommunen egentlig ønsker nasjonalpark. Øya er kanskje for liten til å håndtere en enda sterkere turiststrøm.

Erik Nanseth på Jomfruland

Erik Nanseth er usikker på om Jomfruland er rustet til å ta i mot flere tilreisende. Allerde i dag er søppelbøttene overfylte på sommeren.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Bruk lovverket

Den gang Hardangervidda nasjonalpark ble opprettet var det enkelte som fryktet at vidda skulle bli flattråkket og viltet skamskremt.

– Det har ikke slått til, forteller Johan Vaa. Men det har blitt vanskeligere å jakte og fiske, selv om vi ble lovet at det skulle kunne fortsette som før. Forskjellige endringer i regelverket har gjort jakt og fiske til et tidkrevende byråkrati.

Johan Vaa var positiv til opprettelsen av Nasjonalpark i 1981. Nå har han endret standpunkt.

– I den grad det er nødvendig å verne arealer eller flora og fauna, har man lovverket. Bygningsloven er en lov, lov om motorisert ferdsel i utmark en annen.

Glad han er utenfor

Han skjønner skepsisen på Jomfruland, men vil ikke gi noen direkte råd.

Eikeskogen på Jomfruland

Jomfruland har en variert natur. Her fra eikeskogen på øya.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg kjenner øya for dårlig. Dessuten er forskjellen på Jomfruland og Hardangervidda altfor stor.

Turisttrafikken er heller ikke blitt overveldende om man måler antall overnattinger på turisthyttene. Når NRK ber Johan Vaa om å oppsummere erfaringene med nasjonalpark, svarer han følgende:

– Min eiendom ligger utenfor Nasjonalparken. Det er jeg glad for, svarer han bestemt.

Jomfruland

Det er mange idylliske steder å finne på Jomfruland.

Foto: Anne Lognvik / NRK