– Pelsdyrbonden sier han følger opp kravene fra Mattilsynet

Mattilsynet har reagert etter flere funn ved Norges største pelsdyrfarm i Nissedal.

Mink i bur på pelsdyrfarmen til Jan Gjesdal

Mink på pelsdyrfarmen til Jan Gjesdal.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nå bedyrer Norges største pelsdyrbonde, Jan Gjesdal i Nissedal at påleggene er utført.

Les også:

Under et tilsyn for snart to uker siden fant de for mange dyr i hvert bur. Ifølge Mattilsynet er det normalt å ha mellom 6000 og 8000 dyr på slike anlegg, på anlegget til Gjesdal har Mattilsynet observert rundt 14000 dyr. I tillegg har han 3000 dyr på en nabofarm.

Ifølge Mattilsynet har Gjesdal forklart at planen er å flytte produksjonsdyr fra Nissedal til farmen han driver i Rogaland.

Skylder på sykdom

Men anlegget i Rogaland er rammet av sykdom, og nå har en unormalt kald vinter forsinka sanerings- og desinfeksjonsarbeidet der. Derfor har dyrene blitt stående i Nissedal lengre enn planlagt.

Mattilsynet mener det ikke er akseptabelt at dyra lever under slike forhold. De krever at bonden installer lys, og at han reduserer antallet mink i hvert bur. Under tilsynet var Mattilsynet nødt til å bruke hodelykt for å klare å se noe i anlegget.

De dårlige lysforholdene skyldes at det ligger store snømengder på taket som blokkerer lyset.

Skal deles opp i egne bur

Mattilsynet mener også at det har vært unormalt høye dødstall på pelsdyrfarmen. Grunnen er at dyrene har delt bur, noe som øker risikoen før skader og sjukdom.

Distriktssjef i Mattilsynet i Midt- og Vest-Telemark, Sigurd Espeland, sier at pelsdyrfarmen har fått pålegg om at dyrene skal få egne bur. Han har nå fått muntlig beskjed om at dette er utført.

Overtallige dyr skulle også overføres til Gjesdals ledige farm i Rogaland.

– Han har gitt oss beskjed om at dette er utført, sier seksjonssjef i Mattilsynet i Midt-Rogaland Ole Aamodt. – Mattilsynet vil med det første inspisere gården, sier han.

Mangler kompetansebevis

Ved inspeksjon kunne ingen av de ansatte ved anlegget legge fram kompetansebevis.

Under inspeksjonen fikk Mattilsynet opplyst at ansatte skal delta på de neste kompetansekurset i regi av Norges Pelsdyralslag.

Mattilsynet har bedt om en mannskapsplan for anlegget gjennom driftsåret. I en slik plan må og formelt kompetansekrav sikres.

Gjesdal har tidligere fått bot, og er politianmeldt av Arbeidstilsynet for forholdene for de ansatte ved gården. Han har ikke besvart NRKs henvendelser.