Full personstrid før valget

Flere av Porsgrunn Arbeiderpartis kandidater til kommunevalgslista, nekter å stille til valg sammen med Olav Havstad.

Lista er nå til behandling i lokallaga, etter at forslaget fra nominasjonskomiteen ikke inneholt Havstad.

Etter det NRK kjenner til har flere kandidater sagt at de ikke ønsker å stå på lista dersom partiets tidligere gruppeleder også står der.

Etter kommunevalget for tre år siden ble Havstad både gruppeleder for Arbeiderpartiet og leder for utvalg for barn, unge og kultur. I fjor trakk han seg fra jobben som gruppeleder, og i høst prøvde partikollega Ole Henrik Lia å få ham skviset ut av nominasjonsforslaget til Grønli og Herøya Arbeiderlag.

Den gangen vant Havstad, men forrige uke ble det kjent at han ikke står på nominasjonskomiteens forslag til kommunevalgsliste.

Ultimatum

Nå er lista til behandling i de forskjellige lokallaga, og flere kilder i partiet bekrefter ovenfor NRK at flere av liste-kandidatene nå stiller ultimatum. De vil ikke være på lista hvis Olav Havstad skal stå der. Noen av dem skal tilhøre partiledelsen, en annen skal være Ole Henrik Lia, men det vil han ikke selv kommentere.

- Vi er midt i en nominasjonsprosess. Ut over det vil jeg ikke si noe.

- Vi er inne i en demokratisk prosess så jeg vil verken bekrefte eller avkrefte noe som helst, sier partileder John Sanden.

Hørt om ryktene

Leder av nominasjonskomiteen, Hans Martin Gullhaug, har hørt om truslene, men forteller at nominasjonskomiteen ikke har fått noen klare beskjeder om at noen vil trekke seg hvis Havstad kommer med.

- Hvis noen har slike problemer så ville det vært naturlig at de sa klart fra om det nå.

Har de ryktene påvirket nominasjonskomiteen?

- Nei, ikke frem til nå. Om det vil endre seg fremover vet man jo ikke. Det får tiden vise, sier Gullaug.

Olav Havstad ønsker ikke å kommentere saken utover at han er glad i partiet sitt og ønsker å fortsette å jobbe for det.