Freder gammelt industriområde på Notodden

– Dette har en viktig plass i byens historie, sier miljøminister Tine Sundtoft.

Tinfos industriområde

Det var på Tinfos industrialiseringen startet på slutten av 1800-tallet.

Foto: Dag Jenssen/Telemark fylkeskommune

Kongen i statsråd har bestemt at deler av industrihistorien på Notodden er fredet.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft legger vekt på både industriutviklinga og bomiljøet rundt området når hun begrunner fredninga.

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft synes det er viktig å frede industrihistorien.

Foto: Lorentz Berg / NRK

– Dette er historien om en arbeidsgiver som har vært opptatt av et godt bomiljø for sine ansatte. Denne historien er av nasjonal verdi, sier hun til NRK.

– En stor dag

Notodden er et typisk sted der vannkraft og industri hører sammen. Industrialiseringen i Norge startet i byen ved Heddalsvannet på slutten av 1800-tallet og utviklet seg kraftig etter at Norsk Hydro bygget sine fabrikker der.

– Fredningen omfatter tre generasjoner kraftverk, forteller Sundtoft.

Denne avgjørelsen er også viktig for søknaden om en plass på Verdensarvlista. Notodden og Rjukan har bedt om å få verdensarvstatus med vekt på den gamle industrien.

– På tide

Sundtoft forteller at dette er den 9. kulturmiljøfredningen i Norge og den første i Telemark.

– Dette er en stor dag for Notodden og en stor dag for Telemark, mener hun.

Lokalhistoriker Edvard Gundersen er enig i at dette er en gledens dag.

– Jeg er veldig glad for dette. Jeg har ventet i 30 år, så det var jammen på tide, sier han.