Første gasstanker til Ineos

Den første gasstankaren frå USA kjem no i føremiddag inn til Rafnes i Bamble med etangass. Skipet er det største i sitt slag, og det er første gong etangass frå USA blir importert til Europa. Det er det britiske konsernet Ineos som har valt anlegga i Bamble som mottakar for den amerikanske gassen, som er råstoff i plastproduksjonen på Rønningen og Rafnes i Bamble.

Ineos gasskip
Foto: Mikkel Aanderaa / NRK