Første borerigg frå Qmatec

Måndag sendte Qmatec AS i Vinje avgårde den første boreriggen produsert i regi av dei nye eigarane.

Nemek
Foto: Picasa 2.6 / NRK

Halvor Kaldråstøyl
Foto: Picasa 2.6 / NRK

Hjørnesteinsbedrifta NEMEK i Vinje gikk konkurs 7. februar i år.

Nå er 36 av dei om lag 50 tilsette tilbake på i jobb i den nye bedrifta Qmatec.

Champagne og kake

Tillitsvald Halvor Kaldråstøyl seier at det har vore ei vanskeleg tid, men no er optimismen tilbake blant dei tilsette.

Måndag vart den første boretiggen sendt ut på marknaden etter at dei nye eigarane tok over.

Dagleg leiar Arild Tjelle og styreformann Kjell Arild Grønås i Qmatec Drilling AS feira med champagne og marsipankake saman med dei tilsette i lokala i Åmot i Vinje.
Grunnen til at det framleis står NEMEK på boreriggane er at produktnamnet vil vere NEMEK, sjølv om namnet på bedrifta er endra.

Qmatek
Foto: Picasa 2.6 / NRK