Forutsetning fra Handelsbanken

Handelsbanken forlanger at en av de store eierne i Grenland Group, Hitec Vision, blir i selskapet.

Grenland Group

Illustrasjonsbilde.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Det er en forutsetning for at banken vil gi ytterligere betalingsutsettelse for et lån på 90 millioner kroner, skriver varden.

Handelsbanken utsetter kun betalingen en måned og forventer at eierne går inn med ny kapital i Grenland Group på mellom 50 og 100 millioner kroner.