Normal

For dårlig akutt-beredskap

Rjukan sykehus mangler fagfolk til å drive forsvarlig akutt-beredskap. Det viser en rapport fra Helsetilsynet.

Rapporten viser til at kirurgene på akutt-vakt ikke har den nødvendige utdannelsen. Konsekvensen er at flere pasienter med behov for elementær akutt-kirurgisk behandling, er videresendt fra Rjukan til andre sykehus.

Grove avvik

Helsetilsynet avslører at alle de tre Blefjell-sykehusene, Rjukan, Notodden og Kongsberg, er for dårlige til å journalføre viktige pasientopplysninger.

Men det groveste avviket fant tilsynet på Rjukan sykehus.

I strategidokumentet for Blefjell Sykehus står det at det kirurgiske akutt-tilbudet skal opprettholdes ved alle de tre sykehusene. Også på Rjukan. Men slik er det ikke i praksis, sier fylkeslege Pål Iden.

- Det er veldig liten fast bemanning på Rjukan. De bygger mye av virksomheten sin på vikarer, og mange av disse vikarene er ortopeder med ortopedisk utdanning, og dermed har de ikke tilstrekkelig kompetanse til generell kirurgisk virksomhet, sier Iden.

Uforsvarlig virksomhet

Pål Iden sier at per i dag, slik som virksomheten er organisert med bemannings- og vaktplanen, er den ikke i tråd med forsvarlighetskravet.

- Så dette er et alvorlig avvik, det er helt klart, sier Iden.

Direktør ved Blefjell sykehus Per Christian Voss, er ikke enig i påstandene fra fylkeslegen.

- Etter våre begreper har vi en forsvarlig vaktordning, men jeg registrerer at Helsetilsynet mener noe annet, sier han.

- Vi driver forsvarlig

- Hva er da årsaken til at Helsetilsynet mener noe annet hvis alt er i orden?

- Det er vel rom for tolkning i forhold til beredskapsbegrepet. Og på Rjukan er ca. 70 prosent av den kirurgiske aktiviteten innenfor fagområdet ortopedi, og en stor del av bærebjelken til Rjukan er planlagt ortopedi, sier Voss.

Sykehusene har frist til 1. desember med å rette opp de feilene som er påvist.