NRK Meny
Normal

Folkeaksjon mot støygrense

En egen facebook-side med over 1 700 personer har engasjert seg mot støygrensen i Langesund. Sida håper grensa på 60 desibel blir revurdert. Ordføreren mener politikerne har vedtatt en urimelig støygrense og vil ta opp saken med Fylkesmannen.

Konsert på Wrightegaarden

Konsert fra Wrightegaarden (arkivfoto)

Foto: Aud Darrud / NRK

«Kjære venner av "Lyden av Langesund". Kampen for levelige støygrenser er i gang. Målet vårt er å få revurdert 60 desibels grensen for brorparten av konsertene/arrangementene ved utescenen på Wrightegaarden. Ila et par dager er vi blitt 1387 stk., takk for støtten så langt!»

Slik lyder en av statusoppdateringene på Facebook-siden. Det har også blitt lagt ut flere bilder fra Langesund som viser støymåling ved en app på mobiltelefon.

Blant annet har de foretatt en uhøytidelig støymåling fra torget på Langesund. Der hevder de at det ble målt 70 desibel uten kollektiv- eller bilstøy.

– Går utover kulturtilbudet

Kjetil Østlie er en av dem som tatt initiativ til denne gruppa.

– Vi har opprettet gruppa for å si ifra om at lydgrensen på 60 desibel ikke henger på greip, sier han til NRK.

– Hvorfor?

– 60 desibel er en grense som ikke harmonerer med noe som helst. En slik grense fører til at vi mister gode kulturarrangementer som vi har her i Langesund. Wrigthegaarden, for eksempel, sier han.

– En urimelighet

Nå virker det som om aksjonen blir hørt.

– Jeg synes det er flott at folk engasjerer seg og ser at dette er en urimelighet som man er nødt til å få gjort noe med, sier ordfører i Bamble, Jon Pieter Flølo.

Han sier det er et felles politisk ønske at man får en grense som gjør det mulig å leve med den aktiviteten som er i Langesund på sommeren.

Jon Pieter Flølo

Ordføreren i Bamble kommune tror på en løsning innen sommeren 2015

Foto: Roald Marker / NRK

Flølo sier kommunen vil snakke med Fylkesmannen i Telemark for å komme fram til en løsning som kan aksepteres både politisk, og for driverne i Langesund.

Dette er en støygrense som har blitt vedtatt av politikerne, hvorfor snur dere nå?

– Vi har vel aldri snudd. Vi har aldri vært fornøyd med dette regimet. Det var ikke så mye å gå på fra politisk hold for da ble det varslet innsigelser fra fylkesmannen dersom ikke godtok forslaget fylkesmannen kom med den gangen.

Han sier han håper å få en avtale med fylkesmannen. Hvis ikke vil han utfordre departementet på en avgjørelse.

Støymåling Langesund

Se tidligere sak om støynivået i Langesund.

Ingen støtte fra Fylkesmannen

Verken Facebook-aksjonen eller Bamble kommune møter noen forståelse hos Fylkesmannen. Folkehelserådgiver Roger Jensen sier det sikkert er mange som har det moro med å måle støynivå, men man må se alvoret i dette. Det er grenser for hvor mye man kan sjenere andre.

– Det er et nasjonalt regelverk som regulerer dette. Kommunen kjenner godt til rammene som gjelder for konserter i tettbygde strøk. Det skal mye til for å få egne regler for Langesund.

Han er ikke på Facebook selv, men har sett at aksjonen mot støygrensa finnes.

Han sier Wrightegården har svært gode vilkår for å holde konserter allerede. I følge Fylkesmannens undersøkelser, er det ingen andre konsertarenaer i Vest-Europa som ligger midt i et bebodd område som får lov til å spille høyere enn 60 db.

- Hvis de kan begrunne urimeligheten vil vi gjerne høre på det, men vi kan ikke endre grensen bare for at de skal ha enda bedre særvilkår enn de har i dag.

Han sier det allerede er gitt tillatelse til å holde 20 konserter i Langesund sentrum, mens normen for resten av landet ligger på 6-10 konserter.

Løsning innen sommeren 2015

Ordfører i Bamble, Jon Pieter Flølo, håper likevel å få forandret på støygrensa som er satt. Han sier det er et felles politisk ønske om å gjøre noe med støynivået i Langesund. Han mener en ny løsning må være på plass innen sommeren 2015.

– Vi politikere ønsker at aktiviteten som er i Langesund skal ha en mulighet til å overleve. Det er så viktig samfunnsmessig for vår kommune at vi er helt nødt til å få på plass slik at aktørene i Langesund har forutsigbarhet og at man også har mulighet til å drifte ut ifra det.

Konsertscene til Wrightegaarden, Langesund

Konsertscenen til Wrightegaarden ligger midt i Langesund sentrum. Fylkesmannen mener støyen fra konserter på sommeren ikke må overstige 60 db, målt ved veggen til nærmeste nabo.

Foto: Øystein Økter / NRK