Småbarnsforeldre flytter dersom skolen legges ned

Barna i Tokke kan få opptil to timer på skolebussen daglig. – Helt uhørt, mener foreldrene.

Elevar Lårdal skule 2014

Elevene ved Lårdal skule ønsker mer enn noe annet å beholde skolen sin. I kveld avgjøres saken i kommunestyret.

Foto: Johs Apold / NRK

Formannskapet i Tokke har gått inn for å legge ned grendeskolene i Lårdal, Byrte og Åmdals Verk fra neste år. Kommunestyret behandler saken tirsdag kveld.

Ifølge rådmannens beregninger vil kommunen spare 4.2 millioner kroner i året fra 2015 ved å flytte elevene fra Byrte og Åmdals Verk til Dalen, og elevene fra Lårdal til Høydalsmo.

– Det er for lange avstander å kjøre de minste ungene, og de må sitte to timer på bussen daglig, sier Lene Mostøyl i Byrte.

Hun er mor til to, og frykter den lange reiseveien vil bli en stor påkjenning for barna.

– De kan bli både trøtte, uopplagte, slitne og bilsyke, og dermed ikke få det utbyttet de skal ha av skolens tilbud, sier hun.

Les også:

Truer med å flytte

Nå truer mange av foreldrene med å flytte dersom kommunestyret vedtar å legge ned de tre grendeskolene. Det bekrefter Mostøyl.

– Ja, dette er absolutt tilfelle. Jeg kjenner folk som allerede har bestemt seg alt nå for å flytte, og jeg kjenner folk som virkelig vurderer bosituasjonen sin fremover om dette blir en realitet. Jeg synes det er helt forferdelig at dette ikke blir tatt med i kommunens vurdering.

Kommunen kan ikke ta hensyn til flytte-trusler fra småbarnsfamilier, sier rådmann Brit Houge.

– Vi har ingen faste holdepunkter for å si at folk kommer til å flytte. Tilflytting og fraflytting skjer hele tiden. For administrasjonen er det aller viktigste å skaffe elevene i Tokke et godt pedagogisk tilbud, med godt læringsutbytte og god utnyttelse av lærerressursene. Vi synes det er bedre å gjøre dette gjennom endringer, enn å svekke det øvrige tjenestetilbudet, som også har måttet ta kutt.

– Innbyggerne er rystet

Olav Urbø

Politiker og styreleder i Åmdalsverk Dagligvare, Olav Urbø, sier han er redd for at bygdesamfunnet vil smuldre opp dersom småbarnsforeldrene flytter ut.

Foto: Picasa 2.7

Innbyggere i Lårdal, Åmdals Verk og Byrte fortviler over planene, og føler seg ikke hørt av politikerne.

Det er mye frustrasjon og fortvilelse, sier Lene Mostøyl.

– Hva sier folk?

– De er rystet over måten dette blir gjort på, og at kommunen er villige til å rasere bygda på denne måten.

Anita Aasen er mor til tre, og er en av mange som vurderer å pakke flyttelasset.

Jeg har jobb i en annen kommune, og mannen min har også en jobb som passer bedre med å bo et annet sted.

Frykter de vil miste kundene

Åmdalsverk Dagligvare eies av innbyggerne, og frykter de mister kundegrunnlaget dersom skolene legger ned og småbarnsforeldre flytter.

– Konsekvensene for bygdesamfunnet dersom det blir færre folk, er jo at bygda mister en samlingsplass, et møtested hver dag og en butikk å handle i. Det var jo utgangspunktet da vi klarte å samle 70 aksjonærer i sin tid, sier styreleder og politiker Olav Urbø.