NRK Meny
Normal

Slik håndterer Telemark terrortrusselen

Både Herøya Industripark og Ineos setter i gang tiltak som følge av terrortrusselen mot Norge

Herøya Industripark

Herøya Industripark har foreløpig normal beredskap, men følger ekstra nøye med mot kaiene.

Foto: Tom Andersen / NRK

– Vi har samme vaktordning og bemanning, men har spesielt fokus mot kaiene, sier direktør ved Herøya Industripark, Tor Oscar Bolstad.

Bolstad sier Herøya Industripark har egne rutiner for hva som skal gjøres når politiet varsler om slike situasjoner.

– Vi har fått informasjon om at her er det en mulig problemstilling, og da er det naturlig for oss å følge opp det i samsvar med våre planer.

PST informerte i dag om at personer med tilknytning til en gruppe i Syria har planer om å gjennomføre en terroraksjon i Norge i løpet av få dager.

Beredskapsministeren ber folk flest være på vakt.

Ineos går i møte

Industribedriften Ineos har etter møtet i dag sørget for at eksisterende rutiner fungerer som de skal. Bedriften er i tett dialog med politiet, men ønsker ikke å uttale seg om konkret tiltak de gjør på sine fabrikker. De har også vært i kontakt med Kystverket og følger utviklingen tett.

Sjefsvakt Arild Svendsen hos Ineos presiserer at de tar dette veldig alvorlig.

– Løpende dialog med myndighetene

Pressetalsmann i Statkraft, Knut Fjerdingstad, sier at de vurderer situasjonen fortløpende.

– Statkraft generelt har en god og løpende dialog med myndighetene også når det gjelder beredskap og sikkerhet. Men det er ikke naturlig for oss å kommentere de opplysningene som har kommet fram i dag, eller tiltak som iverksettes.

Han sier også at de nå vurderer hvilke tiltak som bør gjøres, og at de følger nøye med på situasjonen.

– Damanleggene ikke typiske mål

– Det er lite som tyder på at våre damanlegg er utpregede mål for sabotasje eller terror, sier direktør i Øst-Telemarks brukseierforening, Nicolai Østhus.

Han setter ikke i gang ekstraordinære tiltak etter at terrortrusselen blei kjent i dag.

YARA har foreløpig ikke ønsket å uttale seg om saken.

PST om trussel
 • Brann i Treungen

  Naudetatane rykker ut til ein brann i ein einebustad i Treungen i Nissedal. Det skal ikkje vera menneske inne i bustaden.

 • Fryktar at alt hamnar i Tønsberg

  Hovudkontoret hjå Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal liggje i Tønsberg, og det er bestemt at ei avdeling skal liggje i Skien. Tillitsvalde i Telemark fryktar at det likevel ikkje kjem til å koma noko avdeling til Skien etter samanslåinga.

 • Bane Nor i retten

  Skanska har gjort grunnarbeid på delar av togtraseen frå Farriseidet mot Porsgrunn for 1,8 milliardar kroner. Skanska krev nå ytterlegare 160 millionar kroner frå Bane Nor på grunn av problem som oppstod undervegs, og tek saka til retten.

 • Riksveg 36 open for trafikk

  Rv. 36 er nå open for trafikk nord for Slåttekåstunnelen mellom Ulefoss og Gvarv. Vegen kan bli stengt i korte periodar på grunn av berging av eit vogntog.