Bekymra for politireforma

Fem ordførarar i Telemark har sendt eit brev til regjeringa der dei uttrykkjer bekymring for korleis politireforma har utvikla seg. – Kommunane får signal om at tenestestadene blir tappa for både personell og kompetanse, står det i brevet.