NRK Meny
Normal

– Barnevernet må kunne gripe inn

SKIEN (NRK): I dag kan ikke barnevernet foreta seg noe som helst før barnet er født, dersom ikke mor selv samtykker til dette. Nå krever fagfolk lovendring.

Alkohol under graviditet

VIL ENDRE LOVEN: Barnevernet må kunne gripe inn tidligere, mener fagfolk.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

«Det er seks uker til termin. Thea og Alex skal bli foreldre for første gang. Thea er alvorlig deprimert. Alex er det vanskelig å få tak på. Han ruser seg. Lite er gjort klart for barnet som snart kommer. Thea vil gjerne bli en god mor, men mye ressurser går til å bekymre seg for Alex..»

Dette er bare et eksempel som spesialkonsulent Liv Drangsholt kjenner til gjennom sitt mangeårige arbeid tett på gravide. I bloggen fra Kompetansesenter rus, region sør skriver Drangsholt om hvordan Thea ikke ville at hun skulle melde fra til barnevernet. Hun var redd Alex ville bli sint. Det endte med at Drangsholt selv meldte saken til barnevernet. Hun fikk et formelt brev tilbake:

«Barneverntjenesten kan ikke registrere denne henvendelsen fordi den gravide kvinnen ikke har samtykket til henvising til barnevernet»

Vil ha lovendring

I dag kan en gravid rusmiddelavhengig tvangsinnlegges på institusjon, men barnevernet kan ikke varsles.

– Vi ønsker at loven skal endres slik at det ufødte barn også omfattes av lov om barneverntjenesten, sier hun.

Liv Drangsholt.

Spesialkonsulent Liv Drangsholt vil endre loven.

Foto: Borgestadklinikken

Hun mener man i saker liknende Theas kan hjelpe den gravide med å forberede at barnet kommer i trygge forhold allerede ved fødsel eller sette inn hjelpetiltak før fødsel. Hun viser spesielt til familier preget av rus, uro og uforutsigbarhet.

Tidlige tiltak kan gi effekt

Av hjelpetiltak som kan settes inn viser Drangsholt til at foreldrene kan komme på et familiesenter eller at mor kanskje må få hjelp til å velge mellom en kjæreste og barnet, eller at far må overta ansvaret. I andre tilfeller må en helt ny familie stå klar.

– Da er det viktig at det blir planlagt i god tid på forhånd hva som skal skje, sier hun.

Drangsholt mener barnevernet også bør gis muligheten til å se på strafferegisteret for å sjekke ut om foreldrene har vært involvert i alvorlig voldskriminalitet, seksuelle overgrep eller barneprostitusjon.

Statsråden vil se på loven

Solveig Horne (Frp)

Barneminister Solveig Horne (Frp) avviser ikke at det kan bli aktuelt å endre loven.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), er glad for innspillene til lovutvalget som nå skal jobbe med ny barnevernslov, men viser til at det allerede i dag finnes lovhjemler for å sikre det ufødte barn.

– Helse- og omsorgstjenesten kan i dag kan bruke tvang overfor gravide rusmisbrukere.

Men det er nettopp dette Drangsholt mener ikke er nok og heller ikke barneministeren avviser at det kan bli aktuelt å la barnevernet komme på banen tidligere.

– Nei, jeg avviser det ikke og det blir et viktig moment å ta med seg inn i det videre arbeidet, avslutter hun.