- Dårlig brannsikring i Dalene gartneri

Brannvesenet slår fast at Dalene gartneri i Skien hadde en del bygningstekniske feil, som gjorde at det brant ned svært raskt.

Brann i Dalene gartneri
Foto: Nils Martin Brandvik / NRK

I en rapport til kommunen, peker brannvesenet på at det var grunnleggende feil med konstruksjonen til gartneriet.

Spredte seg raskt

Det alvorligste problemet med konstruksjonen var at det manglet oppdeling mellom avdelingene, som kunne ha stanset brannen.

- Hele bygningskomplekset manglet brannteknisk oppdeling. 16.000 kvadratmeter var sammenhengende, rent brannteknisk, sier brannsjef Guttorm Liebe.

Dermed var det lite som hindret den eksplosjonsartede brannen å spre seg. Brannen brøt ut 17. juni i år og etterlot gartneriet fullstendig nedbrent.

Brennbare materialer

Politiet har siktet gartnerieier Per Dalene for brannen , men brannvesenet har ikke tatt stilling til hvem som kan ha tent på. Liebe peker heller på at det er problematisk at bygg ikke blir godt nok kontrollert, men at de kan tas i bruk selv om det er klare branntekniske mangler.

I prosjekteringen av bygget blir det blant annet opplyst at det skal være brukt "selvslukkende plastplate på vegger og tak". Dette mener brannvesenet blir feil, fordi begrepet "selvslukkende" ikke er riktig; platene kan ha vært tungt antennelige, men de er likevel brennbare.

Brannsjef Guttorm Liebe sier at bygningsmaterialet har mye av skylda for den voldsomme brannen.

- Det at det var brennbare materialer i tak og vegger i store deler av bygningskomplekset, medførte at brannens utvikling var veldig rask.

Les: Mishandlet og tente på gartnerieier

Les også: Storbrann trolig påsatt