Hopp til innhold

Frykter «kaosvår» hvis kommunen ikke får kontrollere elsparkesyklene

Regjeringen og Statens vegvesen foreslår en rekke endringer av reglene knyttet til elsparkesykler. Men Oslo, Bergen og Trondheim er skuffet.

Elsparkesykkel Aker Brygge Truls Antonsen

Oslo, Bergen og Trondheim er misfornøyd med regjeringens tiltak for å løse problemer knyttet til elsparkesykler.

Foto: Truls Antonsen / Truls Antonsen

Blant forslagene er forbud mot parkering på fortau, eller egne plasser for parkering. Samtidig promille- og aldersgrense.

Det vurderers også hjelmpåbud og fartsgrense på seks kilometer i timen ved passering av gående.

Oslo, Bergen og Trondheim mener dette ikke er nok.

Storbyene vil også bestemme hvor mange elsparkesykler som skal stå i gatene. Og hvem som får leie dem ut.

Byene ønsker blant annet:

  • Mulighet til selv å kunne regulere utleie av elsparkesykler, for eksempel ved å begrense antallet elsparkesykler og antallet aktører.
  • Mulighet til å regulere hvor kommersielle elsparkesykler kan kjøre og parkere, for eksempel gjennom digitalt kart.
  • Mulighet til å stille krav om forsvarlig drift, for eksempel ved å pålegge nattestenging av tilbudet.

Frykter en kaotisk vår

Lan Marie Berg (MDG) kommer med kritikk av regjeringen og forslagene. Hun er byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

– Vi er glade for flere av forslagene som vurderes. Men ingen av disse forslagene løser de grunnleggende problemene til Oslo: at vi har altfor mange elsparkesykler, og mangler muligheten til å regulere utleien selv, sier Berg til NRK.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg under en pressekonferanse i Oslo Rådhus om koronasituasjonen i Oslo

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Vidar Ruud / Ntb Scanpix

– Nå må regjeringa snart rydde opp i elsparkesykkelkaoset de slapp løs for tre år siden.

Hva med å teste de nye tiltakene først, og senere konkludere om det trengs ytterligere tiltak?

– Vi vet allerede hva som vil hjelpe: byene trenger lov til å kunne begrense antallet elsparkesykler, og å kunne stille krav til aktørene vi har i byene, sier hun.

– Uten dette frykter jeg en ny kaosvår og flere ulykker.

– Et demokratisk problem

Bergen kommune mener forslagene ikke løser fordringene.

– Jeg vil at Bergen skal være en by for alle, og da må vi ha mulighet lokalt til å vurdere hvordan vi skal regulere bruken av kommersielle el-løpehjul, sier Thor Haakon Bakke (MDG) til NRK.

Han er byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune. Bergen har enda ikke avgitt høringsinnspill.

Thor Haakon Bakke, MDG, under presentasjon av politisk plattform for byrådet i Bergen

Byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke (MDG).

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

– Det er et demokratisk problem at noen el-løpehjulaktører nå tjener svært gode penger på å bruke offentlige byrom slik det selv passer dem, mot kommunens vilje og på bekostning av folk som går, sykler og ruller, eller har nedsatt syn, sier Bakke.

Vil unngå en kaotisk vår

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at den jobben som gjøres nå handler om å unngå en lignende vår som Oslo opplevde i fjor.

– Ulykkesstatistikken må ned og vi skal bidra til å finne løsninger på utfordringene med ubetenksomme parkeringer på en smart og rettferdig måte, blant annet innenfor vegtrafikkloven, sier Hareide til NRK.

Knut Arild Hareide, Samferdselsminister ( KrF)

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Innspillene fra byrådene sier han faller under andre lovområder enn vegtrafikkloven, som nå er på høring. Høringsfristen går ut 10. februar.

Mener kommunen bør få spillerom

Tier er blant aktørene som leier ut elsparkesykler. Norgessjef Lars Christian Grødem-Olsen er positiv til at kommunene kan bestemme mer.

– Det beste er om kommunene regulerer utleien lokalt, og her er det viktig at kommunaldepartementet snart tydeliggjør hvordan kommuner kan regulere, sier Grødem-Olsen til NRK.

Virke er enig med storbyene

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke.

Han mener elsparkesykler gir store muligheter til verdiskaping, nye arbeidsplasser, bedre byutvikling og lavere klimagassutslipp.

– Men hvis vi skal utnytte mulighetene trengs det politiske grep som tar ned konfliktnivået og lar kommunene finne gode løsninger i samarbeid med seriøse aktører i bransjen, sier Kristensen.

Derfor mener han den viktigste oppgaven for samferdselsministeren er å gi kommunene virkemidlene de trenger til å gjøre dette.

Elsparkesykkel i bruk på Grønland i Oslo

Tier er positiv til at kommunene kan regulere utleie av elsparkesykler.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK