Hopp til innhold

Maskinister tapte søksmål

Tjue maskinister har tapt et søksmål mot Oslo kommune. De er eller har vært ansatt i Renovasjons- og gjenvinningsetaten, og krevde ti års etterbetaling av for lite utbetalt lønn. Høyesterett avviste maskinistenes anke, og saken er endelig avgjort.