Hopp til innhold

Lokale skatter kan gi Oslo penger til å bygge ut kollektivtilbudet

Ingen tror staten vil ta regningen for nye kollektivtiltak i kommunene. Dermed må storbyene tenke nytt.

Buss i Oslo
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Rapporten om hvordan kollektivprosjekter kan finansieres er laget av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag for Kommunenes interesseorganisasjon (KS).

TØI foreslår blant annet en ekstra arbeidsgiveravgift, ekstra drivstoffavgift og at selskaper som utvikler nye nærings- og boligområder må betale en kollektivavgift, skriver Aftenposten.

Må holde tritt med befolkningsvekst

Ansvaret for kollektivtrafikken ligger hos fylkeskommunene, men inntektene deres bestemmes av staten. Det begrenser hvor mye penger kommunene kan bruke på kollektivtrafikk.

Hvis man skal holde seg innenfor handlingsregelen for bruk av oljepenger i statsbudsjettet (som sier at man ikke kan bruke mer enn fire prosent av oljefondet) er det ikke nok penger til å finansiere kollektivprosjektene landets største byer, noe som er nødvendig for å møte befolkningsveksten.

Ønsker forslaget velkommen

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier til Aftenposten at hun ønsker forslaget om alternative finansieringskilder velkommen, men at hun ikke vil ikke ta stilling til enkeltforslag til skatter og avgifter. Hun mener disse må være lokalt forankret.

Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ønsker forslaget velkommen.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Hensikten med rapporten er å gi en oversikt over mulige tiltak og effekten av dem. Ulike byer kan velge ulike finansieringsmodeller og velge for eksempel to nye ekstraavgifter.

Kommunenes interesseorganisasjon tror folk er villig til å betale mer, hvis de ser at det skaper store endringer. Samtidig tror de det er krevende for lokalpolitikerne å øke skatte- og avgiftsnivået.

Transportøkonomisk institutt har sett til andre byer i Europa og USA når de har utarbeidet forslagene.